Zoeken

Start bouw 29 sociale huurwoningen op locatie voormalige Gerardusschool

Op maandag 14 september is een start gemaakt met de bouw van 29 sociale en levensloopbestendige huurwoningen op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering. De appartementen worden gebouwd in opdracht van woningcorporatie MeerWonen. De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied en draagt de te bebouwen grond binnenkort over aan MeerWonen.

200716-bebouw-midreth-meerwonen-gerardus-oude-wetering_hr_landscape.jpg

In 2017 eindigde de onderwijsfunctie van de Gerardusschool en kwam het schoolgebouw terug bij de gemeente. Al snel was duidelijk dat deze locatie een goede bijdrage kon leveren aan de zoektocht naar locaties voor extra sociale woningbouw, waaraan grote behoefte is.

Na het uitgebreide omgevingsparticipatie traject (TOP-traject), waar MeerWonen ook aan heeft deelgenomen, heeft de gemeenteraad begin 2018 een grondexploitatie vastgesteld en is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In 2019 is een koopovereenkomst getekend tussen gemeente Kaag en Braassem en MeerWonen en een jaar later is gestart met de sloop van de voormalige Gerardusschool. Aansluitend is het terrein bouwrijp gemaakt. 

Energiezuinige woningen

Nu is het dan zover dat er daadwerkelijk wordt gestart met de bouw van 29 sociale huurwoningen. Bébouw Midreth, onderdeel van VolkerWessels, heeft in opdracht van MeerWonen het woongebouw met DE Architekten ontworpen en neemt de bouw voor haar rekening. De woningen worden levensloopbestendig, gasloos en zijn qua energie zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Maar ook is er ingezet op een duurzamere omgeving. In de muren van het appartementencomplex worden vleermuiskasten geplaatst. Bij de bomen rond het complex worden boomkransen aangebracht, zodat de bomen behouden blijven. Helaas kon het kunstwerk op de gevel niet meer behouden worden. Om de naam ‘Gerardus’ niet te vergeten, is de straatnaam ernaar vernoemd en ook komt de naam op speelse wijze terug in de gevel van het gebouw.

Wethouder Schoonderwoerd (Wonen) over de sociale huurwoningen: “Ruim 90% van de woningen in Kaag en Braassem betreft eengezinswoningen. Tegelijk mogen we maar beperkt bouwen terwijl de behoefte aan woningen, met name bij jongeren of levensloopgeschikte woningen bij senioren, enorm is. Wat ben ik als wethouder dan trots op het feit dat we weer een dergelijk project, na een lange tijd van planvorming, kunnen bouwen. MeerWonen heeft een gebouw ontworpen dat passend is in de wijk. Dit soort projecten dienen meerdere doelen. Deze appartementen zijn niet alleen heel duurzaam, maar ook geschikt om oud in te worden. Zowel door het ontwerp als door de nabijheid van winkels, gezondheidszorg en openbaar vervoer. Het zijn betaalbare woningen die we lokaal, met voorrang aan inwoners van Kaag en Braassem zullen toewijzen. Dit zorgt ervoor  dat er lokaal talloze eengezinswoningen vrijkomen waar heel veel jonge gezinnen zich kunnen gaan vestigen. Echt een mooie boost voor de volkshuisvesting in Kaag en Braassem, en zo zijn we in elk dorp met dit thema aan de slag.”

Peter Hoogvliet, directeur van MeerWonen is ook blij met de bouw van de 29 appartementen: “We maken ons hard om in deze tijd sociale woningen  te kunnen blijven bouwen in Kaag en Braassem en omgeving. Ook de bouw van 20 woningen aan de Kolk in Oud Ade en 60 woningen in Westend in Roelofarendsveen staan dit najaar gepland. We proberen bij alle projecten zo duurzaam mogelijk te bouwen. Dit geldt niet alleen voor de woningen, maar ook voor de leefomgeving van mens en dier. Energiezuinige woningen in een groene omgeving, dat is ons streven”.

“We zijn er trots op dat wij betaalbare, energiepositieve huurwoningen in Oude Wetering gaan realiseren en daarmee samen met MeerWonen en de gemeente een bijdrage leveren aan de duurzame levenskwaliteit in de gemeente Kaag en Braassem”, aldus Ralf Dressel, directeur Bébouw Midreth.