Zoeken

Slimme stoplichten zorgen voor <br> snellere doorstroming

VolkerWessels dochter Vialis helpt de provincie Utrecht om de doorstroming van wegen te verbeteren. Met het BRIK-systeem schatten de verkeerslichten straks zelf in wanneer ze van kleur moeten veranderen. Dit is mogelijk omdat de verschillende verkeerslichten met elkaar communiceren. Groentijden op kruisingen worden zo automatisch beter op elkaar afgestemd waardoor de doorstroming verbetert. Op sommige trajecten wordt hiermee een tijdwinst van 50 % behaald.

BRIK.png
BRIK.png

Hoe werkt het?

De ‘slimme’ verkeerslichten geven aan elkaar door hoeveel verkeer ze verwerken. Het BRIK-systeem houdt gedurende een heel traject aan hoeveel verkeer er aankomt en hoe hard het rijdt. De lichten weten zo exact wanneer ze op groen moeten springen. Wanneer het niet nodig is (weinig aansluitend verkeer), grijpt het BRIK-systeem dus niet in.

Nu is het zo dat verkeersregelinstallaties pas nadenken wanneer een auto het verkeerslicht nadert. Een traditionele groene golf heeft vaste grenzen voor de groentijd en kan beperkt inspelen op de veranderingen in de verkeersstromen.

BRIK

BRIK staat voor Bijzondere Realisaties Intelligente Koppelingen. Het systeem koppelt de verschillende kruispunten die met elkaar moeten communiceren. De eerste verkeersregelinstallatie (VRI) verstuurt de informatie, de volgende ontvangt. De versturende VRI geeft een status door die de volgende VRI verwerkt en op zijn beurt weer doorzet. De ontvangende VRI bepaalt op basis van de ontvangen informatie welke groep van voertuigen hij als een ‘peloton’ definieert. Dit ‘peloton’ bestaat altijd uit een maximaal aantal voertuigen op basis waarvan de groentijd wordt bepaald. Bij elke kruispunt wordt opnieuw bekeken of er ‘pelotons’ waargenomen kunnen worden. Op basis van het aantal voertuigen wordt bepaald welke mate van prioriteit er aan het ‘peloton’ wordt toegekend, hiertoe zijn verschillende prioriteitenniveaus mogelijk.

Voordelen

Door het gebruik van BRIK wordt voorkomen dat op een kruising één voertuig twintig andere voertuigen laat stoppen. Hierdoor verbetert de doorstroming op de hoofdweg. Voertuigen die op de weg rijden ondervinden altijd voordeel als het gaat om het aantal stops en verliestijden.