Zoeken

Schiedam tekent contract met Ontwikkelcombinatie Schieveste

Met de ondertekening van de gronduitgifteovereenkomst door burgemeester Lamers van Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) is het startsein gegeven voor woningbouw op Schieveste. Woensdagmiddag 29 september 2021 werd de gronduitgifte voor bouwvlak A, waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien, een feit. Burgemeester Lamers gaf die middag ook opdracht aan de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste (CAS) voor het bouwrijp maken van de locatie. Op één van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad zal een grootstedelijk stuk stad verrijzen met uiteindelijk circa 3.000 koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Door Ontwikkelcombinatie Schieveste de mogelijkheid te bieden om hier circa 3.000 woningen te realiseren, kan Schiedam een goede invulling geven aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Schieveste.jpg

Wethouder Antoinette Laan van Wonen

“Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte, waar het prettig toeven is. Schiedam levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen én regionale afspraken op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid”

Sociale stijging voor Schiedam en inwoners

Burgemeester Cor Lamers wijst op de positieve boost die de ontwikkeling op Schieveste teweeg brengt. “Dit multifunctionele woonmilieu biedt bovendien perspectief op een sociale stijging voor de stad en haar inwoners.”

Met het oog op de woningbouw op Schieveste heeft Schiedam een bijdrage gekregen van € 18,05 miljoen uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met deze bijdrage kan de gemeente extra publieke maatregelen nemen zoals geluidsmaatregelen langs het spoor, een passage onder het spoor in het verlengde van de Boerhaavelaan en een upgrade van de tunnel onder de A20. Voorwaarden zijn onder andere dat tenminste 50% van het totaal aan woningen als betaalbare woningen (sociaal en middelduur) moet worden gerealiseerd. Met de ondertekening van de grondovereenkomst voor bouwvlak A kan de gemeente Schiedam aan de slag om te voldoen aan de voorwaarden die het Rijk heeft verbonden aan de bijdrage uit de Woningbouwimpuls. De prognose is dat de bouw in september 2023 zal starten.

“We naderen steeds meer de realisatie van het marktinitiatiefplan van Ontwikkelcombinatie Schieveste. Ik ben trots op dit plan dat in nauwe samenwerking met Kuiper Compagnons en Delva Landscape ontwikkeld is. In een relatief korte periode is er intensief samengewerkt aan de planvorming en het bestemmingsplan.” Aldus Guus de Groot (directie OCS)

Contract met CAS

De gemeente heeft afgelopen woensdag tevens een contract getekend met de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, bestaande uit Dura Vermeer en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, onderdeel van VolkerWessels. CAS start op korte termijn met het geschikt maken van de locatie voor de bouw, en rondt dit in het eerste kwartaal van 2023 af. 

“Wij zijn enorm trots om samen met Dura Vermeer een bijdrage te leveren aan dit mooie project. We hebben in het verleden eerder voor de gemeente gewerkt en zijn verheugd binnenkort hier weer te mogen neerstrijken”, aldus Jaap Kamp, directeur Van Kessel Sport en Cultuurtechniek."

Onderdeel van gebiedsontwikkeling SchieDistrict

De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, die een groot gebied rondom het station Schiedam Centrum omvat. Woningbouw op Schieveste draagt bij aan het versterken van het economische vestigingsklimaat in de nabij gelegen bedrijventerreinen. Bovendien vormt deze nieuwe wijk een logische entree naar het historisch centrum van Schiedam en maakt deze een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant en de binnenstad aan de andere kant. SchieDistrict: iedereen in Schiedam moet goed kunnen leren, werken, wonen, verblijven en zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

Gegevens

  1. De Ontwikkelcombinatie Schieveste bestaat uit de bedrijven VolkerWessels Vastgoed, Dura Vermeer, Van Omme & De Groot en Synchroon;
  2. De Civiele Aannemerscombinatie Schievestebestaat uit Van Kessel en Dura Vermeer;
  3. De strook tussen Schievesteweg en Parallelweg van 8 hectare (80.658 m2) met 35% sociale huur, 43% middelduur (<€ 1.000 p.m.), koop 22% vrije sector tot € 325.000;
  4. Grondreserveringsovereenkomst tussen Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste op 19-12-2018;
  5. Bouwvlak A: circa 1.200 woningen in een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen met drie hoogteaccenten (max. 70 meter), waarvan 75% betaalbaar is (sociale huur, middelduur tot €1.000 p.m. en koop tot de NHG-grens van €325.000. Tevens 2.100 m2 commerciële ruimte, 246 parkeerplaatsen en circa 1.995 fietsparkeerplaatsen;
  6. Planning Bouwvlak A: - 2022: planontwikkeling - 2023: 2e kwartaal start verkoop, 3e kwartaal start bouw.
  7. Gemeente Schiedam heeft kwaliteit geborgd in het gemeentelijk Kwaliteitsdocument Schieveste; het Bestemmingsplan Schieveste en de bijbehorende MilieuEffectRapportage.