Zoeken

Samenwerkingsovereenkomst Scheveningen Haven

De gemeente Den Haag, ondernemers van het viscluster op het Noordelijk Havenhoofd en vastgoedontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed (VolkerWessels) hebben hun samenwerking voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Nadat VolkerWessels en de partijen in mei 2013 het businessplan aan de Haagse wethouder Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) hebben overhandigd, hebben partijen vervolgstappen gezet in het concretiseren van de plannen voor het gebied aan de visafslagweg. 

NHH -1.jpg
NHH -1.jpg

Transformatie

De komende jaren zal een transformatie plaatsvinden naar een modern en duurzaam bedrijfsterrein voor de visserij aan de 1e Visserijhaven. Ook is, aan de strandzijde, een leisureprogramma voorzien met een hotel, hotelappartementen, parkeergarage en op termijn een indoor sportcluster zodat in alle seizoenen een levendig gebied ontstaat. In de publiekstrekker ‘Fish' worden de verhalen over de visserij verteld en beleefd. Hier worden enorme schaalmodellen van de schepen getoond en vangsttechnieken ‘onder water' uitgelegd. Geleerd kan worden hoe vis wordt klaargemaakt en natuurlijk kan er geproefd worden. Duidelijk wordt wat er allemaal op, in en onder de Noordzee gebeurt. Zo komen op het Noordelijk Havenhoofd vis, strand en Noordzee bij elkaar. 

NHH -2.jpg

Vernieuwing Noordelijk Havenhoofd

Met de samenwerkingsovereenkomst wordt de eerste stap gezet naar de realisatie van de vernieuwing van het Noordelijk Havenhoofd. Op basis van het in mei gepresenteerde businessplan, dat wordt onderschreven door gemeente Den Haag, viscluster en VolkerWessels Vastgoed, wordt het gebied nu verder ter hand genomen.Volgend jaar zal er begonnen worden met de eerste fase van de realisering van deze toekomstplannen.

NHH -3.jpg

Eerste en tweede fase

De realisatie van de gebiedsontwikkeling vindt tussen 2014 en 2020 in twee fasen plaats. In de eerste fase van het project zal de visafslag worden gerenoveerd en uitgebreid, zal de kade worden verbreed en vernieuwd en ontstaat er 10.000m2 extra bedrijfsruimte voor de visserijsector. Ook in fase 1 is een hotel met circa 200 kamers, de publieksattractie FISH, hotelappartementen, de nieuwe vestiging van vishandel Simonis en een garage met 500 parkeerplaatsen opgenomen. Deze eerst fase vraagt een investering van circa €75 miljoen. In de tweede fase, die naar schatting aanvangt in 2018, zal de parkeergarage uitgebreid worden tot 1000 parkeerplaatsen, is een indoor sportcluster voorzien en is extra huisvesting voor de visserijsector met circa 5000m2 mogelijk. Voor de tweede fase is een investering van circa €20 miljoen benodigd.