Zoeken

Rotterdam krijgt nieuw warmtenet van ca. €100 miljoen

Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, heeft de opdracht verkregen voor het ontwerp, de aanleg én het onderhoud van een uniek warmtenet in de regio Rotterdam. Dit warmtenet is een initiatief van het Warmtebedrijf Rotterdam. Dankzij het leidingnetwerk wordt het mogelijk de restwarmte die vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse haven te hergebruiken. Een 26 kilometer lang tracé transporteert de warmte naar Rotterdam-Zuid.

201109 route leiding uitgezoomd.jpg
201109 route leiding uitgezoomd.jpg

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2012 voor een periode van +/- 1,5 jaar. Visser & Smit Hanab legt het leidingnet aan dat bestaat uit 26 kilometer ondergrondse pijpleiding inclusief bijbehorende installaties, zoals warmteoverdracht- en pompstations. Onderdeel van de werkzaamheden zijn diverse uit te voeren kruisingen van spoor-, weg- en waterwegen. Aansluitend verzorgt Visser & Smit Hanab gedurende 15 jaar het onderhoud van de complete installatie. Als het warmtenet medio 2013 gereed is, levert deze een hoeveelheid duurzame warmte die overeenkomt met het warmteverbruik van circa 50.000 huishoudens.

Restwarmte

In de Rotterdamse haven komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij industriële processen. Deze restwarmte verdwijnt nu in de atmosfeer of wordt geloosd in water, terwijl het ook heel goed kan worden ingezet voor het verwarmen van huizen of bedrijven. Dit is de gedachte achter het warmtenet: restwarmte die over is, wordt via een netwerk van leidingen elders weer nuttig ingezet. Hierdoor zijn straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig. Dankzij de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks alleen al 70 tot 80 kiloton minder CO2 uitgestoten, blijkt uit berekeningen van de Gemeente Rotterdam.

Duurzaamheid

Afval- en energiecentrale AVR-Van Gansewinkel is vooralsnog de enige leverancier aan het warmtenet; de warmte wordt vanaf medio 2013 afgenomen door energiebedrijven E.ON Benelux, Nuon en Eneco. Zij verzorgen de distributie naar de eindgebruikers. Wethouder Alexandra van Huffelen is blij dat de werkzaamheden nu van start kunnen gaan: "De meerwaarde van het leidingnetwerk is dat het zo wordt zo aangelegd dat langs de gehele route ook andere bedrijven warmte kunnen afnemen of leveren. Daarnaast kan het netwerk in de toekomst worden gekoppeld aan andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Dit levert uiteindelijk een nog grotere CO2-reductie op. Het warmtenet past daarom perfect binnen de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative."