Zoeken

Rijkswaterstaat maakt voornemen tot gunning aanleg van de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden bekend

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 20 juli 2015 - Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Rijkswaterstaat is voornemens de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal te gunnen aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM, VolkerWessels en DIF wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar. 

Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Samenwerking

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De gemeente Velsen is betrokken als wettelijk adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening.

Sluizenprogramma

De nieuwe zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, 2de kolk Eefde, 3de kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

In OpenIJ participeren BAM, VolkerWessels en DIF. Na definitieve gunning zal de bouw zal in opdracht van OpenIJ worden uitgevoerd door de combinatie BAM en VolkerWessels. De baggerwerkzaamheden zullen dan in onderaanneming worden uitgevoerd door Boskalis en Van Oord.

Koninklijke BAM Groep is een Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de twee business lines Bouw en vastgoed en Infra, alsmede op het gebied van publiekprivate samenwerking. Momenteel realiseert BAM twee nieuwe zeesluizen in Antwerpen (in combinatie) en bij Brünsbuttel. Wereldwijd voert BAM gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit. BAM heeft 23.000 medewerkers en een omzet van EUR 7,3 miljard (2014). www.bam.nl

VolkerWessels is een Nederlands concern met zo’n 120 ondernemingen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie divisies: bouw & vastgoed, infrastructuur en energie & telecom. VolkerWessels bouwt met circa 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren, exploiteren en onderhouden. Dit doen we voor onze stakeholders: opdrachtgevers, financiers, medewerkers, leveranciers en de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een concern dat kansen benut en duurzame innovaties introduceert. www.volkerwessels.com

DIF is een onafhankelijke Nederlandse investeerder in infrastructuurprojecten dat voor in totaal EUR 2 miljard aan fondsen beheert. Door gerichte investeringsfondsen biedt DIF haar investeerders toegang tot hoog gekwalificeerde infrastructuur projecten die voor de lange termijn stabiele kasstromen realiseren, zoals publiek private samenwerking (PPS) en duurzame energie projecten. DIF is actief in Europa, Noord Amerika en Australië, en heeft kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs, Madrid, Toronto, Sydney en Luxemburg. www.DIF.eu

 

Na definitieve gunning is nadere informatie beschikbaar.