Zoeken

Rijkswaterstaat en Vialis tekenen contract onderhoud DVM Ketens

Rijkswaterstaat en Vialis hebben het contract ondertekend voor Vast Onderhoud DVM Ketens (VODK) in de regio West-Nederland Zuid. Het contract betreft het driejarig onderhoud van de Dynamisch Verkeersmanagement Systemen in de regio West-Nederland Zuid (provincie Zuid-Holland).

Aansturing systemen

De systemen worden gebruikt voor de aansturing van matrixborden, camera’s, spitsstroken, DRIP’s, tunnels en bruggen op de rijkswegen. Het contract betreft de hele keten van informatie-inwinning tot en met bediening in de verkeerscentrale van West-Nederland Zuid, ofwel ‘van de lus in de weg tot de desk van de wegverkeersleider’.

Prestatiecontract

De systemen staan in de Rijkswaterstaat Verkeerscentrale in Rhoon en langs de wegkant van het bediengebied West-Nederland Zuid. Na een zorgvuldige Europese aanbestedingsprocedure is het onderhoudscontract gegund aan Vialis. Het is een zogenaamd prestatiecontract waarbij Vialis de prestaties van de systemen in stand houdt gedurende de looptijd van drie jaar. Dit houdt in dat preventief onderhoud wordt gedaan en storingen worden opgelost.