Zoeken

Resolutions

Amersfoort, 18 april 2019, tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’) van Koninklijke VolkerWessels (‘VolkerWessels’) zijn alle geagendeerde besluiten goedgekeurd.

AGM2 kleine foto2.jpg

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De heer René Kuipers is teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Kuipers is sinds mei 2015 een gerespecteerd lid van de Raad van Commissarissen van VolkerWessels. De Raad van Commissarissen dankt de heer Kuipers voor zijn waardevolle bijdrage als lid van de Raad van Commissarissen en als voorzitter van de remuneratiecommissie.

De benoemingen van mevrouw Anja Montijn en de heer Eelco Blok als commissarissen zijn goedgekeurd door de AVA voor een periode van 4 jaar. Mevrouw Montijn heeft verschillende senior management posities bekleed bij Accenture en is een ‘non-executive’ lid van het bestuur van OCI en lid van de Raad van Commissarissen van Fugro. De heer Blok is de voormalige CEO van KPN en bekleedt posities in de raden van commissarissen van Signify, PostNL en Telstra.

Dividend

De AVA heeft het voorgestelde dividend ook goedgekeurd. VolkerWessels zal een slotdividend uitkeren van € 61,6 miljoen (€ 0,77 per aandeel). Het totale dividend (slot dividend plus interim dividend) voor 2018 bedraagt € 84,0 miljoen of € 1,05 per aandeel, hetgeen gelijk is aan het dividend van 2017.

Dit is een vertaling van het Engelstalige bericht

Dit persbericht bevat informatie die wordt aangemerkt of kan worden aangemerkt als voorkennis in de zin van de Europese richtlijn marktmisbruik.

Download Engelstalig persbericht