Zoeken

Renovatie Helicon VMBO Den Bosch

HOMIJ Eindhoven is betrokken bij de renovatie van het Helicon VMBO. In krap één jaar tijd krijgt het pand in Eindhoven een uitbreiding en herinrichting én een compleet nieuw groen vooraanzicht. HOMIJ geeft het complex een volledige installatietechnische upgrade, inclusief meerjaren onderhoudscontract.

Intensief gebruik

Het huidige Helicon-gebouw dateert van 1980 en is na 35 jaar intensief gebruik toe aan een opknapbeurt. Het totale complex is 5.900 m² groot en bestaat uit vier geschakelde bouwdelen. Het hoofdgebouw telt drie bouwlagen. De andere drie bouwdelen met elk één bouwlaag zijn de aula, een praktijkvleugel en een sportgedeelte met gymzalen en was- en kleedruimtes. De gebouwdelen worden nu nog verwarmd met twee conventionele gasketels. Voor warm water is een boiler aanwezig. Alleen de praktijkvleugel heeft mechanische ventilatie. In de overige bouwdelen is alleen natuurlijke trek door middel van spuien mogelijk.

Eigentijds

De nieuwe buitengevels krijgen een wand, of zoals de school zegt, een ‘waterval’, van natuurlijk groen die het Helicon-onderwijs symboliseert. Installatietechnisch gaat er ook veel gebeuren. In grote delen van het complex worden de waterinstallatie en rioleringen aangepast. Daarnaast komt er een centrale installatie met een combinatie van radiatoren en luchtbehandeling voor verwarming en koeling. Verder worden in het complex de elektriciteits- en gasinstallaties vernieuwt, komt er een nieuw brandmeld- en inbraaksysteem en wordt er een nieuwe boiler en afzuigingsinstallatie geinstalleerd. In de praktijkvleugel worden de verlichtingsinstallatie en het data- en telefoonnetwerk aan de eisen van deze tijd aangepast.

Onderhoud

HOMIJ Eindhoven is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de bouwkundige en gebouwgebonden installaties, voor tien jaar.