Zoeken

Reconstructie N320 voor Gebr. Van Kessel

De provincie Gelderland heeft VolkerWessels onderneming Gebr. van Kessel geselecteerd als opdrachtnemer voor de reconstructie van de N320 in Culemborg. De aanbieding van de firma Van Kessel voldoet ruim aan de gestelde eisen en is onderscheidend wat betreft aandacht en zorg die wordt besteed aan de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoeringsfase. Van Kessel gaat begin 2015 aan de slag en verwacht medio 2016 klaar te zijn met de werkzaamheden.

logo_detail__Gebr_Van_Kessel_Wegenbouw.png

Verkeersmaatregelen

De N320 krijgt nieuw asfalt en de maximumsnelheid op de weg wordt teruggebracht tot 80 km/uur. Daarnaast omvat de reconstructie maatregelen die de spreiding van het vele verkeer van en naar Culemborg moet verbeteren.Zo verdubbelt Van Kessel de rijstroken tussen de A2 en de Wethouder Schoutenweg van twee naar vier rijstroken. 

Minder hinder

De aanbieding van de firma Van Kessel heeft met name op het gebied van verkeersafwikkeling een duidelijke meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders, in die zin dat deze aannemer kiest voor oplossingen met de minste hinder voor weggebruiker en omgeving. De onvermijdelijke wegafsluitingen worden zoveel als mogelijk in vakantieperiodes gepland om de overlast te beperken maar ook om de verkeersveiligheid voor fietsers tijdens de uitvoeringsfase goed te kunnen waarborgen.

Drukte

De N320 bij Culemborg is tijdens de ochtend- en avondspits één van de drukkere wegen in Gelderland. De route richting de A2 loopt telkens vast en zorgt voor veel overlast. De bestaande weg is niet geschikt voor het verwerken van zoveel in- en uitgaand verkeer. Ook de bereikbaarheid van het station en het bedrijventerrein Pavijen staat onder druk. De uit te voeren maatregelen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.