Zoeken

Rail Lasopleidingen Nederland officieel erkend

De door VolkerRail en Strukton Rail opgerichte raillasschool is formeel erkend als het opleidingsinstituut voor raillassers in Nederland. Dit is besloten na een audit door het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

Spoorlassen.jpg
Spoorlassen.jpg

Spoorlasdiploma

De lasschool richt zich specifiek op het opleiden en (her)certificeren van spoorlassers. Om aan de eisen van opdrachtgever ProRail te voldoen, moeten spoorlassers een speciaal spoorlasdiploma behalen. Vanwege het relatief kleine aantal spoorlassers in Nederland is het voor een regulier opleidingsinstituut niet rendabel om daarvoor een opleiding te organiseren. Om die reden hebben Strukton Rail en VolkerRail - waar veel spoorlassers werken - zelf een school opgericht. 

Erkend

Rail Lasopleidingen Nederland (RLN) is door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) erkend om de opleiding te geven die tot het door ProRail vereiste diploma leidt. De volledige opleiding heeft een doorlooptijd van 6 weken. Ook verzorgt de RLN de driejaarlijkse her-certificering van spoorlassers. Het gaat daarbij om zo'n 50 tot 60 lassers per jaar. Voor de hercertificering staat normaalgesproken 1 dag per lasproces.