Zoeken

Park en Sportpark op tunneldak A4 in aanbouw

In Schiedam krijgt een uniek project gestalte: bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 worden een park en sportpark aangelegd. Het Sportpark A4 is onderdeel van een grote transitie binnen de gemeente. Onder het motto ‘Schiedam in beweging’ kunnen sportverenigingen een vernieuwingsslag maken, verrijzen er op de vrijkomende sportvelden elders in de stad energiezuinige woonwijken en ligt er dadelijk een stads- en sportpark van ruim 2 kilometer bovenop de rijksweg. In opdracht van de gemeente Schiedam werkt VolkerWessels onderneming Van Kessel Sport en Cultuurtechniek aan de totstandkoming van het integrale plan. Er wordt nauw samengewerkt met diverse bouwers en ontwerpers, waaronder Dura Vermeer, BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects.

SportparkA4 1.jpg
SportparkA4 1.jpg

Dubbel grondgebruik

Met Schiedam in beweging werkt de gemeente kansen uit die zijn ontstaan door de aanleg van de A4. Ter hoogte van Schiedam verdwijnt de rijksweg in een tunnel. Bovenop het tunneldak komt een park dat deels wordt ingericht als sportcomplex. Hiermee komt een ruimtelijke verschuiving op gang die Schiedam de gelegenheid geeft zich de komende jaren te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie”, stelt wethouder Marcel Houtkamp (Ruimtelijke Ordening) vast.

SportparkA4 2.jpg

Modern onderkomen

Sportverenigingen afkomstig van sportcomplexen Harga en Kethel krijgen een modern onderkomen op het nieuwe SportparkA4 en kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen. De ruimte die daar vrijkomt, zorgt voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van woningbouw. De nieuwe woonwijken vormen een goede aanvulling op het bestaande aanbod in Schiedam, waardoor Schiedammers in eigen stad wooncarrière kunnen maken. BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects hebben nauw samen gewerkt in de ontwikkeling van het Sportpark A4. De hele omgeving van het Park A4 wordt ontworpen als park voor sporters, recreanten en buurtbewoners.

SportparkA4 3.jpg

Vier voetbalvelden en twee handbalvelden

Bovenop de tunnel worden vier voetbalvelden en twee handbalvelden gerealiseerd. Aan de zuidelijke zijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage en in de noordelijk gelegen luifel wordt een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie gerealiseerd. Tussen de opgetilde buitensportvelden wordt door Dura Vermeer in opdracht van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek een groot sportverzamelgebouw gerealiseerd voor verschillende binnen- en buitensporten. Het gebouw voorziet in een multifunctionele sporthal, dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening en kleedruimtes voor de verschillende binnen- en buitensporten.

Spelen op een plateau

Het nieuwe sportverzamelgebouw is zo veel mogelijk in het hart van het park gepositioneerd om de connectie en de beleving met de sporten rondom zo goed mogelijk te maken. Het gebouw is als het ware een intermediair tussen het maaiveld en de circa zes meter hoger gelegen velden op het tunneldak. Om deze hoogte te overbruggen, manifesteert het gebouw zich vooral door het royaal vormgegeven terras dat zich op de eerste verdieping, als verlengstuk van de horeca, bevindt. Dit terras is vormgegeven als een echt plateau. ‘Zwevend’ tussen de verschillende niveaus creëert het een overgangszone tussen de beide maaivelden; een plek met een riant uitzicht over de sportvelden. 

Bouw

Inmiddels is de bouw van het sportpark in volle gang. De oplevering van het sportpark staat gepland voor medio 2016.