Zoeken

OVSAAL Zuidtak West eerste project op trede 3 ProRail veiligheidsladder

De alliantie Amsterdamse Waltz en de uitvoerend aannemer van OVSAAL Zuidtak West, VolkerWessels bedrijven, Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail, zijn het allereerste project dat trede 3 van de veiligheidsladder heeft weten te bereiken.

Veilig werken aan het spoor

Met de Veiligheidsladder worden aannemers gestimuleerd om bewust veilig te werken. De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van 6 bedrijfsaspecten: leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie en audits en statistieken.

De veiligheidsladder is een certificatiesysteem dat bedrijven die inschrijven op aanbestedingen van ProRail  een gunningsvoordeel op kan leveren.

Ambitie

De alliantie en de uitvoerend aannemer van OV SAAL Zuidtak West hebben een hoge ambitie op het vlak van veiligheid. In de ontwerp- en uitvoeringsfasen worden veiligheidsrisico’s systematisch en aantoonbaar beheerst. Er is op het project een veiligheidcoach actief die de medewerkers op de bouwplaats nadrukkelijk bewust maakt van de veiligheidsrisico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De veiligheidscoach stimuleert ook de afstemming tussen ontwerp en realisatie. Projectmedewerkers worden geprikkeld en beloond om verbeteringen te benoemen. Het kernteam veiligheid (ProRail, alliantie, uitvoerend aannemer) is de motor achter analyseren en verbeteren.

OV SAAL Zuidtak West

De mobiliteit in het gebied tussen Schiphol en Lelystad neemt de komende jaren flink toe. Hierdoor groeit het aantal treinreizigers en treinen in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad fors. Dat kan alleen als het bestaande spoor ten zuiden van Amsterdam (de Zuidtak) wordt uitgebreid en aangepast. Hiertoe realiseert ProRail het project OV-SAAL.

Combinatie Nieuwe Meer Sporen

De Combinatie Nieuwe Meer Sporen (bestaande uit VolkerWessels bedrijven Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) is door ProRail gecontracteerd voor het gedeelte van het project OV-SAAL tussen Riekerpolder (aansluiting tussen de Zuidtak en de Westtak) en station Amsterdam Zuid. Zij werken hiervoor samen met ProRail in de alliantie Amsterdamse WALTZ. De alliantie treedt op als ontwerpende partij, omgevingsmanager en gedelegeerd opdrachtgever. Combinatie Nieuwe Meer Sporen treedt op als uitvoerend aannemer van de verdubbeling (van 2 naar 4) van het spoor. Deze bevindt zich grotendeel in de middenberm van de A10.