Zoeken

OV SAAL Amsterdam werkt volgens veiligheidsladder trede 4

De alliantie Amsterdamse Waltz en de uitvoerend aannemer van OV SAAL Zuidtak West, VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail, bereiken trede 4 op de veiligheidsladder.

Hoge ambitie

De alliantie en de uitvoerend aannemer van OV SAAL Zuidtak West hebben een hoge ambitie op het vlak van veiligheid. De gezamenlijke veiligheidsambitie is verder aangescherpt tot het daadwerkelijk behalen van niveau 4 van de Veiligheidsladder. Dit resulteerde in een aantal structurele instrumenten, zoals V&G kwartaalbijeenkomsten en een V&G commissie waarin de hele keten vertegenwoordigd was. Uiteindelijk werd al deze aandacht voor veiligheid onlangs beloond met het met vlag en wimpel slagen op niveau 4 van de ladder. 

 

Veiligheidsladder

Binnen de spoorsector heeft veiligheid de hoogste prioriteit. ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen.. Met de Veiligheidsladder wordt de spoorbranche gestimuleerd om bewust veilig te werken. De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van 6 bedrijfsaspecten: leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie en audits en statistieken. De Veiligheidsladder is een certificatiesysteem dat bedrijven die inschrijven op aanbestedingen van ProRail  een gunningsvoordeel op kan leveren. Onlangs is deze vrijgegeven voor niet spoorgebonden bedrijven.

OV SAAL

De mobiliteit in het gebied tussen Schiphol en Lelystad neemt de komende jaren flink toe. Hierdoor groeit het aantal treinreizigers en treinen in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad fors. Dat kan alleen als het bestaande spoor ten zuiden van Amsterdam (de Zuidtak) wordt uitgebreid en aangepast. Hiertoe realiseert ProRail het project OV-SAAL. De Combinatie Nieuwe Meer Sporen (bestaande uit VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) is door ProRail gecontracteerd voor het gedeelte van het project OV-SAAL tussen Riekerpolder (aansluiting tussen de Zuidtak en de Westtak) en station Amsterdam Zuid.