Zoeken

Opdrachtverlening Het Gelders Huis

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Het Gelders Huis gegund. Dit komt voort uit de aanbestedingsprocedure die op 14 november 2013 middels een aankondiging is gestart. De bieding van iDNova voldoet aan de door de provincie gestelde eisen en wensen en past binnen de vastgestelde financiële kaders.De definitieve contractondertekening, ‘contract close’, is medio februari 2015 gepland.

Ontwerp

De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit zijn tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis. De kracht van het ontwerp ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw.

Nieuwbouw

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate wordt vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

PPS-contract

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. 

Domu Nova

 

Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:

 

VolkerWessels

 • VolkerWessels Integraal B.V. (integraal projectmanagement)
 • Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. (bouw, beheer en onderhoud)
 • Visser & Smit Bouw B.V. (bouw, beheer en onderhoud)
 • HOMIJ Technische Installaties B.V. (installaties)
 • PCH Integrated Facility Management & Services B.V. (facilitair)

 

 • Team V Architectuur B.V. (ontwerp)
 • OTH architecten (Het Nieuwe Werken en interieurontwerp)
 • DGMR (bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid)
 • Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. (stedenbouw en landschap)
 • Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek (installaties)
 • Bartels Ingenieursbureau (constructie)
 • Architectenbureau Fritz (adviseur restauratie en onderhoud monument)

Locatie

Het project wordt in 2015 en 2016 gerealiseerd op de locatie van het huidige Huis der Provincie en de Sabelspoort en op het terrein ten oosten van het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem.