Zoeken

NoNOx

Amersfoort, 4 februari 2020 - VolkerWessels heeft een technologie ontwikkeld waardoor tijdens de realisatiefase van projecten tot 99% van de stikstofuitstoot van het grote, veelal stilstaand materieel gereduceerd kan worden. Het prototype van deze oplossing is al op verschillende locaties getest. De werking en prestaties van deze technologie zijn door een geaccrediteerde luchtmeetdienst conform NEN en ISO normen gevalideerd. VolkerWessels verwacht binnenkort ook een vergelijkbare filtertechnologie voor mobiel materieel beschikbaar te hebben.

VW_NoNOx-6985.jpg
AI van contianer NoNOx.png

Eric Pot, initiator van de technologische ontwikkeling en VolkerWessels directeur:

Het NoNOx filter bestaat uit een aantal bewezen technologische componenten. Door de slimme aaneenschakeling van deze technologieën kan het filter zijn werk doen en daardoor tijdens de bouwfase tot 99% van de stikstofuitstoot reduceren. Het filter zet het aanwezige NOx in de uitlaatgassen om in niet schadelijke stoffen. Het NoNOx filter is dusdanig ontworpen dat deze eenvoudig toepasbaar is in de praktijk; “plug and play”. Het NoNOx filter wordt met een flexibele aansluiting direct aangesloten op het materieel.

VW_NoNOx-6922.jpg

Alfred Vos, COO van VolkerWessels:

"Het NoNOx filter is uniek en zeer duurzaam omdat het toepasbaar is op alle bestaande, ook het oudere, materieel in de Nederlandse markt. Hierdoor hoeft het bestaande materieel niet verkocht te worden aan markten buiten Nederland of vernietigd te worden, wat uiteraard niet bijdraagt aan een echt duurzame oplossing. Deze technologie zorgt ervoor dat projecten, gehinderd door de uitstootproblematiek, mogelijk weer doorgang kunnen vinden. VolkerWessels neemt hiermee de verantwoordelijkheid die binnen haar directe invloedssfeer ligt en wacht met interesse af hoe de overheid de stikstofproblematiek tijdens de gebruikersfase gaat adresseren.”

NoNOx filter

De NoNOx filterunit kan aangesloten worden op de uitlaat van bestaand diesel materieel. Vanwege de opstelling in een generator frame is de unit met name voor stilstaand en beperkt bewegend materieel zoals generatoren, boorstellingen, heistellingen en bouwkranen te gebruiken. Voor veel bewegend materieel zoals graafmachines, asfaltspreiders, shovels, dumpers, etc. is deze unit opstelling minder geschikt. VolkerWessels is intussen ook ver gevorderd met de ontwikkeling van een kleinere NoNOx unit die wel geschikt is voor bewegend materieel.

 

Interesse in het huren van een NoNOx filter? Klik hier.

Artist Impression NoNOx.png

Programma Aanpak Stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof werd in 2015 ingevoerd. Op basis van de PAS werden vergunningen verleend voor bouwprojecten die voor stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden zorgden. Het Europese Hof van Justitie concludeerde dat het PAS niet handelde volgens de Europese richtlijnen om natuur te beschermen, de Raad van State sloot zich daar eind mei 2019 bij aan. Het gevolg is dat duizenden projecten in Nederland plotseling stil zijn komen te liggen. Een deel van die projecten kunnen weer opgestart worden door de stikstofuitstoot in de bouwfase sterk te reduceren. Om deze reductie te realiseren dient zelfs de stikstof uit schone nieuwe dieselmotoren te worden verwijderd. Enkel investeren in nieuw materieel is dus geen oplossing voor het ontstane probleem. VolkerWessels is aan de slag gegaan met een oplossing voor de bouwfase. Deze deeloplossing noemen wij: het NoNOx filter.