Zoeken

Nieuwe wijk Stadshavens in Groningen stap dichterbij

Langs het Eemskanaal in Groningen verrijst de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water: Stadshavens. Het wordt een wijk voor iedereen, met koopwoningen, (sociale) huurwoningen en bedrijfsruimten die duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. Ook is er veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2400 woningen in dit gebied hebben de gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD, en de corporaties Lefier en Nijestee deze zomer een akkoord gesloten.

AI_Eemskanaal_RGB300 - small.jpg
1866_KCAP(c)_5 waterfront_RGB300 - small.jpg

De 2400 woningen komen in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven, in het oosten van de stad Groningen. Het wordt een levendige, hoogstedelijke wijk aan het water. Voor alle typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) huur. De partijen willen een duurzame en aardgasvrije woonwijk bouwen. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur.

De partijen investeren gezamenlijk in de publieke ruimtes: wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. Wethouder Roeland van der Schaaf: “Stadshavens wordt een groene, autoluwe wijk, gericht op verblijven, ontmoeten en bewegen. Auto’s worden niet in de openbare ruimte geparkeerd. We geven het Damsterdiep een groene uitstraling. Ook leggen we een nieuw stadspark aan op het terrein van de zandoverslag bij de Sontbrug.”

AI_Damsterdiep_RGB300 - small.jpg

Met de ontwikkeling van Stadshavens krijgt de groei van de stad de ruimte. “Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet zich naar verwachting door. We hebben een tekort aan woonruimte. Er is vooral vraag naar kwalitatief goede woningen, die duurzaam en betaalbaar zijn en niet te ver van het centrum liggen. De komende vijf tot tien jaar moeten er in de stad zo’n 20.000 nieuwe woningen bij komen. Daarom zetten we fors in op woningbouw, onder meer aan De Suikerzijde en in de Eemskanaalzone”, licht wethouder Roeland van der Schaaf toe.

De plannen voor Stadshavens komen voort uit de omgevingsvisie Next City en de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water, uit 2018. De meeste grond is in bezit van de ontwikkelende partijen VolkerWessels Vastgoed, VanWonen, BPD, Nijestee, Lefier en de gemeente Groningen. Eerder sloten ontwikkelaars en gemeente al intentieovereenkomsten om dit gebied gezamenlijk te ontwikkelen. In het Akkoord op Hoofdlijnen zijn afspraken vastgelegd over uitgangspunten voor ontwerp, de samenwerking en de financiering.

AI_Eemskanaal_RGB300 - small.jpg

De totale investering voor alle partijen bedraagt volgens de huidige berekening 110 miljoen euro. De gemeente is met het ministerie van BZK in gesprek over een bijdrage vanuit de Regeling Woningbouwimpuls. Vorig jaar hebben het ministerie en de gemeente de Woondeal gesloten: de afspraak om intensief samen te werken om de woningbouwproductie te verhogen. Daarin is Stadshavens expliciet genoemd als locatie om woningbouw te versnellen.

Het Akkoord op Hoofdlijnen wordt het komende halfjaar verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Ook gaat de gemeente in gesprek met omwonenden, bedrijven en betrokkenen. Daarnaast starten de voorbereidingen voor de planologische procedures. Naast het Akkoord op Hoofdlijnen voert de gemeente gesprekken over de ontwikkeling van de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Op termijn volgen er ook bouwplannen voor de locaties van politie en brandweer aan de Sontweg, die ook onder het plangebied Stadshavens vallen. In totaal gaat het om 3300 woningen in dit gebied.

Kijk voor meer informatie op stadshavens.groningen.nl