Zoeken

Nieuwbouw TBC-kliniek afgerond

Op het terrein van het Centrum voor Revalidatie in Haren is de nieuwbouw verrezen voor het TBC-centrum Beatrixoord. Het centrum neemt in Nederland een unieke plaats in als behandel- en expertisecentrum. De nieuwe kliniek is door HOMIJ (vestiging Groningen) voorzien van ‘state of the art' technische voorzieningen voor bestrijding van de tbc-bacterie.

Bacterie

Bij de behandeling van (multi)resistente tbc is isolatie van de patiënt van wezenlijk belang om besmetting van andere patiënten en zorgverleners te voorkomen. In de nieuwbouw van het TBC-centrum zijn zestien kamers gebouwd met moderne isolatievoorzieningen. Bij een geïsoleerde kamer is er een sluis opgenomen tussen de kamer en de gang waar een onderdruk heerst. Hiermee wordt voorkomen dat de bacterie vanuit de patiëntenkamer zich kan verspreiden.

0535.jpg

Comfort door techniek

Binnen het gebouw zijn er veel verschillende systemen aangebracht. het gaat dan onder meer om verpleegoproepsysteem, toegangscontrole, brandmeldinstallatie, bliksembeveiliging, ict, zuurstofinstallatie, sanitair en waterinstallaties, drukhiërarchie incl. bewaking en klimaat via vloerverwarming en vloerkoeling. Techniek draagt in grote mate bij aan het comfort van de patiënten. Het ervaren van comfort heeft een positief effect op de behandelmogelijkheden en -resultaten.

Minimaal energieverbruik

Naast de veelzijdige techniek is er veel zorg besteed aan energiezuinigheid. In het gehele gebouw is ledverlichting toegepast. Tevens wordt energieverbruik gemonitord. Iedere patiëntenkamer waar geen patiënt aanwezig is, wordt volledig ‘uitgeschakeld' zodat er geen onnodig energieverbruik plaatsvindt.