Zoeken

Nederlands grootste rijksgebouw twee maanden eerder klaar

Bouwcombinatie JuBi BV heeft na een record bouwtijd van 49 maanden, de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. De oplevering is twee maanden eerder dan de vier jaar geleden overeengekomen planning. VolkerWessels bedrijf HOMIJ heeft meegewerkt aan de bouw. 

Jubi.jpg
Jubi.jpg

Grootste

Het kantorencomplex pal naast het Haagse Centraal Station heeft een bruto vloeroppervlak van 132.000 m2, verdeeld over twee torens van ruim 140 meter hoog. Het complex geldt als het grootste kantoor- en rijksgebouw van Nederland. De Rijksgebouwendienst beschikt hiermee over een flexibel kantoorgebouw, dat aansluit bij de huidige werkprocessen en eenvoudig is aan te passen aan toekomstige behoeften van de ministeries.

Samenwerking

Volgens Marc van Noort, projectmanager van de Rijksgebouwendienst, werd de snelle oplevering vorig jaar al duidelijk bij het bereiken van het hoogste punt: "Het hoge tempo en de soepele gang van zaken zijn duidelijk het resultaat gebleken van goede voorbereiding en optimale procesbeheersing, waarbij de partijen in de bouwcombinatie uitstekend hebben samengewerkt."

Het complex is gerealiseerd op een logistiek zeer complexe locatie: in het hart van de Haagse binnenstad op de Turfmarkt. De beschikbare bouwplaats was vrijwel net zo groot als het grondoppervlak van de nieuwbouw. Het gebruik van een opstelplaats buiten het centrum, van waar alle transporten precies op tijd werden afgeroepen, vormde een belangrijke schakel in het logistieke proces. Het was een van de maatregelen die genomen zijn om de overlast voor de omgeving aanmerkelijk terug te dringen.

Verhuizing

Om dezelfde reden wordt ook tijdens het inhuizen van het meubilair gebruikgemaakt van die tweede opstelplaats. Normaal gesproken wordt pas met de voorbereiding van de inhuizing begonnen na de oplevering. JuBi BV heeft alles in het werk gesteld om de gebruikers al in de realisatiefase in de gelegenheid te stellen om kwartier te maken. De eerste 500 ambtenaren verhuizen aanstaande maandag 11 december al. In totaal zullen er de komende tijd circa 5.000 medewerkers gefaseerd verhuizen, om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te kunnen garanderen.

Vierduizend werkplekken

Het complex is ontworpen door Prof. Hans Kollhoff Architekten. Het omvat kantoorruimte met meer dan 4.000 werkplekken in de laag- en hoogbouw, commerciële ruimten, expositieruimten en parkeergelegenheid voor 190 auto's en 28 motoren. Tevens is onder het complex een rijwielstalling voor 866 fietsen.

Bouwcombinatie

In Bouwcombinatie JuBi BV werken samen: BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten, HOMIJ Technische Installaties en Imtech Nederland. De bundeling van deze vier partners in één organisatie heeft wezenlijk bijgedragen aan de succesvolle uitvoering van dit project. De Bouwcombinatie heeft een optimale coördinatie voor de opdrachtgever geleverd door integratie van de werkprocessen in de keten.

Den Haag Nieuw Centrum

De nieuwbouw van de ministeries maakt deel uit van de vernieuwingsoperatie van de Haagse binnenstad ‘Den Haag Nieuw Centrum', gericht op het aantrekkelijker maken van het centrum van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Hiertoe behoren onder meer de vernieuwing van het Centraal Station en omgeving, het Spuikwartier bij het Spui en de Grote Marktstraat en het Beatrixkwartier.

Feiten en cijfers

Bouwtijd : 47 maanden
Bouwsom : € 330,5 miljoen
Totale oppervlakte : 132.000 m2 BVO
Commerciële ruimte : 2.100 m2
Expositieruimte: 1.410 m2
Aantal bouwlagen: 41(2 bouwlagen ondergronds, 10 bouwlagen in de laagbouw, 28 bouwlagen in de torens en 1 dakopbouw)
Hoogte torens: 140 meter + 6 meter dakopbouw
Hoogte laagbouw : 41,7 meter (tot 10e verdieping)
Parkeerruimte voor: 187 auto's, 28 motoren en 867 fietsen