Zoeken

Maatwerk bij pneumatisch afzinken caisson

Volker Staal en Funderingen heeft de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan het afzinken van Caisson 2 op het Natte Damrak te Amsterdam. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Heijmans Civiel en de Dienst Noord-Zuidlijn.

Caisson1.jpg
Caisson1.jpg

6500 ton

De onderkant van het caisson is tot de beoogde diepte van ruim 21 m onder NAP pneumatisch afgezonken. Hiertoe is onder verhoogde luchtdruk circa 10.000 m3 grond verwijderd.

Het caisson met een afmeting van circa 42 x 13 meter en een eigen gewicht van circa 6500 ton is daarbij ruim binnen de door de opdrachtgever gewenste toleranties gebleven.

Caisson2.jpg

Maatwerk

De maximaal gerealiseerde afwijking van 20 mm te opzichte van de nominale maat mag voor een caisson van die afmeting gerust als maatwerk worden bestempeld. Nadat het caisson op de beoogde diepte en scheefstand is afgezonken is vervolgens circa 750 ton beton onder het caisson aangebracht om het caisson te stabiliseren.

  

Bevriezen

Het caisson bevind zich tussen 2 caissons die reeds in 2006 door VSF zijn afgezonken. De komende periode zal zij de grond tussen de caissons bevriezen, waarna de caissons worden  "doorgebroken" en " aan elkaar verbonden". Daarmee zal de doorgaande verbinding van de Noord-Zuidlijn aan de Zuidkant van het Centraal station een feit zijn.