Zoeken

KWS: Pilot: waardering gebruikers bepaalt vergoeding voor beheer en onderhoud openbare ruimte Loon op Zand

VolkerWessels gaat vanaf 1 januari minimaal twee jaar lang het beheer en onderhoud van groen, wegen, riolering en waterhuishouding in de gemeente Loon op Zand uitvoeren. De betaling voor de werkzaamheden geschiedt op basis van de waardering van de inwoners en bedrijven.

Burgergericht beheer

Initiatiefnemer voor deze verregaande samenwerking met de gemeente Loon op Zand is VolkerWessels-onderneming M.J. Oomen Groep. Samen met zusterbedrijf Gebr. van Kessel gaan zij de diverse werkzaamheden in de pilot, onder de naam ‘Incudem, burgergericht beheer’, coördineren en uitvoeren.

Openbare ruimte

Vanuit de ervaringen met burgerparticipatie heeft de gemeente ondervonden dat de versnipperde uitvoering met verschillende bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte betrokken contractpartijen veel tijd en energie vergt. Dit zorgt voor hoge kosten die de gemeente liever investeert in de uitvoering en in het contact met hun inwoners. Daarom konden ze zich vinden in het voorstel van M.J. Oomen Groep om via een tweejarige pilot het onderhoud van de openbare ruimte bij één partij neer te leggen.

Planmatig beheer

In de scope van de samenwerking zit het planmatig beheer dat is gericht op ‘schoon, heel en veilig’,  betreffende de domeinen ‘Riolering en waterhuishouding’ (vrijvervalriool, drukriool, duikers, bergingsvijvers), ‘Wegen’ (asfalt en elementenverharding, reiniging en onkruidbestrijding van wegen, verkeersbermen en sloten, puin- en zandwegen, belijning, gladheidsbestrijding) en ‘Groen’ (onderhoud bomen, plantsoenen, hondenvoorzieningen, terreinmeubilair).