Zoeken

KWS maakt oeverbeschoeiing van bagger

KWS werkt mee aan een pilot van het Waterschap Vechtstromen en NETICS om oeverbeschoeiing van bagger te maken. Onder de naam GEOWALL® wordt het Oranjekanaal versterkt met blokken geperst bagger uit het kanaal. Deze methode is eenvoudig, goedkoop en milieuvriendelijk. 

Houten beschoeiing

 

In waterrijk Nederland wordt jaarlijks voor enkele duizenden kilometers aan houten beschoeiing vervangen. Deze beschoeiing zorgt ervoor dat oevers en taluds van watergangen niet instorten. De GEOWALL® -elementen zijn een eenvoudige, goedkopere en milieuvriendelijkere manier voor het verdedigen van de oevers. Met een simpele techniek wordt de beschikbare baggerspecie uit het Oranjekanaal gemengd met enkele procenten aan natuurlijke additieven. Vervolgens gaat het mengsel in een pers en ontstaat er een muurelement van natuurlijk materiaal.

 

50 jaar

 

De GEOWALL® is 25 tot 50% goedkoper dan houten beschoeiing. De verwachting is dat GEOWALL® minimaal 50 jaar meegaat, dat is tweemaal zo lang als de houten beschoeiing. Vanuit deze pilot bij het Oranjekanaal wordt bekeken of het mogelijk is om deze beschoeiing ook op andere plaatsen toe te passen.