Zoeken

KWS maakt eerste meters met innovatieve koud asfaltrecyclingtrein

KWS, onderdeel van VolkerWessels, legt in het Friese Ferwert de eerste meters verharding aan met haar innovatieve koud asfaltrecyclingtrein. De inzet van deze methode maakt het mogelijk om op locatie een weg te frezen en te verwerken. Door de zogenaamde (Cold) Asphalt Recycling Train – (C)ART – kan er vrijwel 100% circulair worden gewerkt en wordt aanzienlijk bespaard op de uitstoot van CO2. Deze methode sluit goed aan bij de duurzaamheidsambitie van KWS: Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040.

Project-Ferwert-211.jpg

De weg naar 2030

De (C)ART heeft veel voordelen ten opzichte van asfalt recyclen in een asfaltcentrale. Doordat de verwerking van het asfalt bij omgevingstemperatuur plaatsvindt, wordt veel CO2 bespaard. Daarnaast is er minder transport én brandstof nodig, is er minder verkeersoverlast en is er geen asfaltcentrale nodig. Hierdoor besparen we energie én is er geen uitstoot van schadelijke emissies. Voor het werk in Ferwert levert dit een totale CO2-besparing van 50% op.

Project-Ferwert-259.jpg

Werkwijze

Met de (Cold) Asphalt Recycling Train maakt KWS van de huidige wegverharding de nieuwe verhardingslaag op locatie. Voorafgaand aan het frezen verdelen we cement en zand over de te frezen asfaltlaag. Het asfalt wordt daarna gefreesd door KWS-deelneming Freesmij. Hiervoor is een insitu schuimbitumen frees nodig. Deze freest, schuimt en mengt en lost het daarna direct in de asfaltspreidmachine. Na het frezen van het asfalt wordt op locatie de schuimbitumen toegevoegd, waarna dit wordt gemengd en gelost aan de asfaltspreider. Deze verwerkt en profileert het asfalt en geeft het de eerste dichtheid, waarna de wals zorgt voor de juiste verdichting.

Het beste van twee werelden

Het product dat met de (C)ART methode wordt aangelegd is Bitumen Stabilised Material (BSM). BSM is van origine een Zuid-Afrikaanse wegenbouwkundige methode en wordt wereldwijd toegepast. Naast een materiaal is het ook een manier van modelering van de structurele verhardingseigenschappen. BSM is geen asfalt, maar ook geen granulaat fundering. BSM combineert het beste van twee werelden. Zo is het beter dan een menggranulaat fundering in stijfheid, maar niet zo stijf dat het breekt en scheurvorming ontstaat in de deklaag. Daarnaast is het beter dan enkel conventioneel asfalt omdat de levensduur niet wordt bepaald door vermoeiing. Doordat de fundering gedeeltelijk gebonden is, is het ook een stuk minder gevoelig voor water en daarmee het verlies van cohesie in de conventionele fundering.

Raymond van de Stadt, directeur Asfaltbedrijf bij KWS: “Als innovatieve wegenbouwer zijn wij continu op zoek naar methodes om ons werk schoner en duurzamer uit te voeren. Wij zijn dan ook erg trots dat wij met de koud asfaltrecyclingtrein weer een grote stap zetten richting onze ambitie om in 2030 emissieloos te kunnen werken. We dagen opdrachtgevers uit om deze methode te overwegen in komende projecten. Zo kunnen wij op grote schaal deze innovatie toepassen en zo samen werken aan de weg van morgen.”

Naast de pilot in Ferwert wordt de methode dit jaar ook toegepast in Deventer. Vanuit hier willen wij ervaring opdoen en opdrachtgevers stimuleren deze methode te overwegen bij het aanbesteden van werk.

Aant Jelle Soepboer, wethouder beheer openbare ruimte Noardeast-Fryslân: ‘Wij zijn blij dat wij als gemeente Noardeast-Fryslân ons steentje bij kunnen dragen aan circulaire innovaties op het gebied van wegenbouw. Zo bieden wij niet alleen onze inwoners een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product tegen een zo laag mogelijke uitstoot, ook helpen wij mee oplossingen te vinden voor grote vraagstukken op het gebied van milieu en klimaat.’