Zoeken

KWS: KWS Infra maakt ZOAB groener

Na een periode van ontwikkeling en onderzoek is KWS Infra, onderdeel van VolkerWessels, de eerste grote wegenbouwer in Nederland, die ZOAB met toevoeging van asfaltgranulaat mag toepassen op projecten van Rijkswaterstaat. Het productieproces van ZOAB wordt hiermee verder verduurzaamd. 

KWS Infra vervult op deze manier niet alleen haar ambitie om koploper te zijn in de asfaltmarkt, maar ook om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan een duurzamer leefomgeving. Hergebruik van materialen wordt gezien als een van de fundamenten van maatschappelijk verantwoord bouwen en ondernemen. Het voorkomt storten en bij hoogwaardig hergebruik is het een invulling van het ‘cradle-to-cradle’ principe.

Van ZOAB wordt jaarlijks ongeveer evenveel verwerkt als verwijderd. Nieuw ZOAB bevatte tot nog toe echter geen oud asfalt. De belangrijkste reden was dat de samenstelling van regulier asfalt (granulaat) daarvoor  ongeschikt is. ZOAB granulaat heeft echter wel de juiste korrelopbouw en bevat hoogwaardige mineralen.

Om deze reden zijn er eerdere initiatieven geweest om ZOAB met ZOAB-granulaat te produceren. Zo heeft KWS Infra al in de jaren negentig met een magnetroninstallatie succesvol ZOAB met granulaat geproduceerd en verwerkt . Ook in de periode 2004 / 2006 is op de A2 bij Diefdijk ZOAB toegepast met daarin circa 25 procent asfaltgranulaat. Destijds een primeur, maar door wijzigingen in de regelgeving, was dit niet meer toegestaan op Rijkswaterstaatwerken.

Om deze reden is in samenwerking met Rijkswaterstaat een uitgebreid validatieonderzoek uitgevoerd naar ZOAB met asfaltgranulaat. Met de afronding van dit onderzoek is KWS Infra de eerste grote wegenbouwer die ZOAB met toevoeging van asfaltgranulaat op Rijkswaterstaat werken toe mag passen.