Zoeken

KWS: Intentieverklaring Groenewoud

De gemeente Utrecht en VolkerWessels-ondernemingen Loostad Vastgoedontwikkeling en KWS hebben een intentieverklaring getekend waarmee partijen een stap zetten tot het verplaatsen van de Asfaltcentrale Utrecht. In het gebied ten noorden van de Prins Clausbrug wil Loostad samen met de gemeente woningbouw realiseren. Daarvoor is verplaatsing van de asfaltcentrale een voorwaarde. Wethouder Geldof (Leidsche Rijn): "Dit is een geweldige kans, om de woonwijk Groenewoud te kunnen realiseren, zodat we Leidsche Rijn straks compleet kunnen maken."

Verplaatsing asfaltcentrale

Op de plek waar de nieuwe woonwijk komt, staat op dit moment de Asfaltcentrale Utrecht waar KWS eigenaar van is. Verplaatsing van de asfaltcentrale is onderdeel van de intentieverklaring die vandaag werd getekend.

 

Het gebied waar de asfaltcentrale nu staat, heeft een oppervlakte van ongeveer 24 hectare. Hier kunnen 1.000 tot 1.500 woningen gebouwd worden. Woningbouw in dit gebied is al in 1995 in het Masterplan Leidsche Rijn opgenomen en stond tot nu toe bekend onder de naam Leeuwesteyn Zuid. 

Groenewoud, groene wijk

Het Utrechts College stelde eerder de startnotitie “Groenewoud” vast en heeft deze ter informatie aangeboden aan de Raad. De wijk krijgt een hoge woningdichtheid, een groene uitstraling en een openbare ruimte met volop aandacht voor bewegen en ontmoeten. Momenteel onderzoeken partijen hoe de nieuwe wijk energieneutraal kan worden opgezet. De planning is om eind 2017 het stedenbouwkundig plan vast te stellen. Tijdens de voorbereiding hiervan worden diverse partijen, waaronder belanghebbenden uit de omgeving, uitgenodigd om mee te denken en te praten over de invulling van het stedenbouwkundig plan. Naar verwachting start de bouw van de woningen over 3 tot 5 jaar.