Zoeken

KWS en VolkerRail continueren Maincontract op Schiphol

De combinatie KWS – VolkerRail, beide VolkerWessels ondernemingen, heeft de definitieve gunning ontvangen van Schiphol voor perceel 2 ‘vliegtuigopstelplaatsen’. Onder de naam ‘VolkerInfra Schiphol’ gaat de combinatie 9 jaar het onderhoud en diverse projecten realiseren ten behoeve van verbeteringen van de infrastructuur op de luchthaven rondom de vliegtuigopstelplaatsen. De initiële looptijd van het onderhoudsdeel van het contract is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. Hiernaast wordt het merendeel van alle bouwprojecten die Schiphol binnen het perceel initieert met VolkerInfra Schiphol gerealiseerd. Gisteren vond de contractondertekening plaats. De werkzaamheden van het nieuwe contract starten op 1 april.

Hiermee continueren beide VolkerWessels ondernemingen hun werkzaamheden aan het perceel waar al sinds 2007 door VolkerWessels wordt gewerkt. De onderhoudswerkzaamheden worden prestatiegericht uitgevoerd.

Strategisch partnerschap

De samenwerking met Schiphol wordt aangepakt volgens de principes van Vested®, een nieuwe contracteringsfilosofie in Nederland. Uiteindelijk moet Vested® een ecosysteem voor innovaties creëren. De lange contractduur draagt hieraan bij. ‘Predictive maintenance’ wordt de standaard waardoor het onderhoud van de luchthaven in de toekomst preventief en daardoor efficiënter kan worden uitgevoerd, waarbij de opdrachtgever wordt ontzorgd. Door slimmer onderhoud en life cycle costing worden de luchthavenprocessen optimaal ondersteund. Dat draagt bij aan zo min mogelijk vertragingen tegen concurrerende kosten.

De partners zetten voor optimaal assetrendement in op digitalisering. Informatie is real time beschikbaar waardoor het onderhoud uitgevoerd wordt precies wanneer dat nodig is. Daarnaast leveren deze data kennis op waarmee verdere innovatie kan worden ingezet.

Duurzaam onderhoud op de luchthaven

Doel van Schiphol: in 2040 de eerste klimaatneutrale mainport zijn op de grond en in de lucht tot 3.000 voet. Daarnaast wil Schiphol in 2030 een ‘Zero Waste airport’ zijn. Beide doelen sluiten aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van KWS en VolkerRail. Voor dit onderhoudscontract wordt onder andere ingezet op elektrisch materieel op groene stroom. Grondstoffen, zoals beton en asfalt, die op Schiphol vrijkomen worden zo hoogwaardig mogelijk gerecycled op de luchthaven. Als dat niet kan, zo dichtbij mogelijk om de uitstoot van transport te verminderen. Nieuw gebruikte materialen worden voorzien van het Madaster Materialenpaspoort. Daarbij hanteert het team een zero-waste policy.

De werkzaamheden

De inhoud van het contract voor perceel 2 bestaat uit het beheer, onderhoud, modificaties en projecten voor de infrastructuur en systemen die nodig zijn voor het afhandelen van vliegtuigen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden houdt het onderhouden en/of installeren van technische systemen in, zoals passagiersbruggen, Visual Docking Guidance System, platformverlichting, betonnen vliegtuigopstelplaatsen en de de-icing platformen. De randweg langs de terminal ten behoeve van de aan- en afvoer van goederen behoort ook tot de scope.