Zoeken

Kabeldistrict start transformatie Schieoevers in Delft

DELFT - Op vrijdag 10 juli is de anterieure overeenkomst getekend voor ontwikkeling van de nieuwe Delftse stadswijk het Kabeldistrict, onderdeel van transformatiegebied Schieoevers Noord. Wethouder Stephan Brandligt (gemeente Delft), Heleen Aarts (Amvest) en Willem Gaymans (Kondor Wessels Vastgoed, onderdeel van VolkerWessels) ondertekenden de samenwerking ter plaatse. In het 12 hectare grote gebied zijn plannen voor circa 3.200 woningen en 1.250 extra arbeidsplaatsen. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de woningbouw- en werkopgave van de Gemeente Delft en de regio. De realisatie van het eerste bouwveld start naar verwachting in 2022.

Fabrieksplein Kabeldistrict - klein.jpg

“De ondertekening van de anterieure overeenkomst is een belangrijke mijlpaal. Het is de start van het gemeenschappelijk realiseren van een nieuw stukje klimaatadaptief en duurzaam Delft. De modernisering van Schieoevers biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is. Een stuk stad dat past in de ambitie van Delft om meer woonruimte te bieden in combinatie met meer banen”, licht gebiedswethouder Stephan Brandligt toe. “Ondanks dat de gemeente Delft nauwelijks of geen grondeigendom heeft in het gebied zijn wij toch in staat gebleken om afspraken te maken die geheel in lijn liggen met het kader zoals vastgesteld met het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Deze langdurige samenwerking komt terug in de gemaakte afspraken.” In de ondertekende overeenkomst staan afspraken over de doelstellingen voor het gebied, het mogelijk te realiseren programma en de procedure voor de benodigde bestemmingsplanwijziging. De afspraken stellen duidelijke kaders, bijvoorbeeld over het maximale programma, maar zijn ook flexibel, bijvoorbeeld over welk programma waar komt.

Nieuwe stadswijk: het Kabeldistrict

Het Kabeldistrict wordt getransformeerd tot een levendige, productieve stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandse Kabel Fabriek. De fabriekshallen blijven deels behouden en zorgen in combinatie met de nieuwbouw voor een karakteristiek geheel. In één van de hallen van het 65.000 m2 grote complex wordt op korte termijn het KD Lab gerealiseerd: een echte ‘makerspace’ voor de ontwikkeling en realisatie van hightech ideeën van kennisintensieve start-ups en scale-ups. Ook in het toekomstige Kabeldistrict blijft ruimte voor kennisintensieve, creatieve en ambachtelijke bedrijven. Diverse (maatschappelijke) voorzieningen worden aangevuld met een veelzijdig woningaanbod. Dat zal bestaan uit o.a. koopwoningen, sociale huur en circa 1.500 huurwoningen in het middensegment. Deze huurwoningen worden ondergebracht bij beleggingsfondsen van Amvest. Ook wordt in de plannen aandacht besteed aan de inzet van slimme en duurzame mobiliteit. Met als doel mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen en autoluwe plekken te realiseren. Een groene wijk aan het water van de Schie, waar het fijn werken en wonen is.

“Amvest en Kondor Wessels Vastgoed hebben samen de ambitie geformuleerd het Kabeldistrict te transformeren tot een plek waar iedereen zich thuis voelt. Met behoud van de historie van het gebied. Momenteel werken wij aan een plan van aanpak om ook inwoners en ondernemers in Delft te betrekken bij de ontwikkeling. Met de ontwikkeling van het Kabeldistrict verbinden wij ons voor tientallen jaren aan de stad en staan we voor het maken van een schakel tussen werken en wonen in de nieuwe wijk voor Delft.”, zegt Heleen Aarts, CEO van Amvest, over de grote transformatie van het gebied.

Bestemmingsplan Schieoevers Noord

De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan van Schieoevers Noord. Dit bestemmingsplan betreft het hele transformatiegebied van Schieoevers Noord, waar Kabeldistrict onderdeel van is. De gemeente werkt daarom hiervoor ook samen met Kondor Wessels Vastgoed en Amvest en andere partijen in het gebied. Het bestemmingsplan wordt opgesteld conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Crisis en Herstelwet. Het streven is betrokken belanghebbenden na de zomer te informeren over het voortzetten van het participatietraject, de ontwikkelplannen en de planning rondom het bestemmingsplan.