Zoeken

Joint venture Visser & Smit Hanab en A.Hak wint Gasunie project “Stikstof mengstation Zuidbroek 2”

De joint venture Visser & Smit Hanab B.V. (een VolkerWessels onderneming) en A.Hak Leidingbouw B.V. heeft de gunning ontvangen voor het project “Stikstof mengstation Zuidbroek 2”. De uitbreiding van de stikstoffabriek is een belangrijke schakel in de Nederlandse energietransitie. Dit maakt het project tot een speerpunt van de Nederlandse politiek om in 2022 van het Groningengas af te kunnen.

Zuidbroek afbeelding overzicht (002).JPG

Gasunie: Project Zuidbroek

De komende jaren wordt er steeds meer aardgas geïmporteerd. De hoofdreden hiervoor is dat de productie van aardgas in het Groningen-gasveld vanwege ministerieel besluit uiteindelijk tot nul wordt gereduceerd. Geïmporteerd aardgas heeft een hogere calorische waarde (H-gas) dan Groningengas (G-gas) dat o.a. in de Nederlandse huishoudens wordt gebruikt. Het geïmporteerde H-gas moet omgezet worden naar G-gas of zogenaamd pseudo G-gas om in Nederland te kunnen worden gebruikt.

Hiervoor is een mengstation noodzakelijk voordat het gas verder op transport kan door Nederland. In het mengstation wordt het H-gas gemengd met stikstof. De huidige stikstofproductiecapaciteit is niet voldoende om Nederland na 2021 van voldoende gas te kunnen blijven voorzien. Om die reden wordt de Stikstoffabriek Zuidbroek uitgebreid.

Scope van het project

Het project omvat de infrastructuur om de huidige stikstoffabriek en de uitbreiding op elkaar aan te sluiten. Dit houdt onder andere in; een gas-reduceerstation om het hoogcalorisch gas op te juiste druk te brengen, een mengstation om stikstof en hoogcalorisch gas te mengen en het verbinden van de infrastructuur met de huidige opslagcapaciteit. De doorlooptijd van het project is ongeveer twee jaar.

Lees hier meer informatie over het project.