Zoeken

Innovatieve hulpbrug biedt oplossing voor verkeershinder bij wegwerkzaamheden

Hogere veiligheid en lagere maatschappelijke kosten KWS (onderdeel van VolkerWessels) introduceert een innovatieve composieten hulpbrug die verkeershinder bij wegwerkzaamheden aanzienlijk gaat verlagen. Samen met FiberCore Europe en Rijkswaterstaat ontwikkelde KWS de slimme, tijdelijke brug ‘HUGO’ (Hulpbrug bij Groot Onderhoud): een lichtgewicht, demontabele brug die op de rijbaan wordt geplaatst. Het doorgaand verkeer rijdt over de hulpbrug terwijl de werkzaamheden tegelijkertijd onder de brug plaatsvinden. Een veilige werkomgeving voor de wegwerker én een oplossing voor hinder tijdens werkzaamheden. Na uitvoerige praktijktests van het prototype is KWS in samenwerking met Rijkswaterstaat nu op zoek naar de eerste projecten voor toepassing van de hulpbrug.

HUGO hulpbrug 3 - website.jpg
HUGO hulpbrug 2.jpg

Bij wegwerkzaamheden is hinder voor de weggebruiker en omgeving meestal onontkoombaar. Het afsluiten van rijstroken en rijbanen is tot nu toe de enige mogelijkheid om werk uit te kunnen voeren. Waar nodig worden omleidingen ingesteld om het verkeer te kunnen afhandelen. Met tot gevolg: files, overlast voor omwonenden en weggebruikers en ondanks veiligheidsmaatregelen ook vaak onveilige situaties voor de wegwerkers. Bovendien zijn de maatschappelijke kosten hoog: verkeersmaatregelen maar ook files kosten geld. Een actueel vraagstuk, gelet op de gebruikelijke verkeersintensiteit en de opgave van groot onderhoud aan bruggen en viaducten en de vervanging van voegovergangen.

Samen innoveren

KWS is in samenwerking met Rijkswaterstaat gestart met een traject om vaart te zetten achter de ontwikkeling van deze hulpbruggen genaamd HUGO. KWS nam het initiatief om met partner FiberCore Europe (FCE) een prototype te bouwen. De basis hiervoor is de composiet (permanente) verkeersbrug waarvan FCE er alleen in Nederland al zo’n 100 plaatste. Ook plaatste FCE al eerdere (tijdelijke) fietsbruggen in projecten van KWS. Civiele Technieken deBoer was ook betrokken bij de ontwikkeling van de hulpbrug. De hulpbrug is geschikt voor het vervangen en de renovatie van voegovergangconstructies, groot onderhoud aan viaducten en bruggen, het aanbrengen, herstellen of vervangen van duikers (waterhuishoudkundig en/of ecologisch), als tijdelijk ecoduct of als verbinding voor hulpdiensten of OV-busbanen.

Na uitvoerig testen van het prototype zijn inmiddels twee volledige hulpbruggen beschikbaar. KWS is samen met Rijkswaterstaat nu op zoek naar de eerste projecten voor toepassing van de hulpbrug. Suggesties vanuit andere wegbeheerders zijn welkom, naast potentiële projecten van de beide partners zelf. KWS trekt de komende twee jaar samen met Rijkswaterstaat op om deze innovatie te optimaliseren, in te zetten en te monitoren.

HUGO hulpbrug 3.jpg

Doorstroming en doorwerken tegelijkertijd

De hulpconstructie wordt als ‘verticale fasering’ over het werkvak geplaatst waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bovenlangs (over de brug) rijdt het verkeer veilig met een snelheid van 50 km/uur over de rijbaan waaraan wordt gewerkt. Dit voorkomt omleidingen en opstoppingen op het omliggende wegennet. Dit betekent ook dat de werkzaamheden geen belemmering zijn voor hulpdiensten en dat zij van de bestaande aanrijroutes gebruik kunnen maken. Voor de wegwerkers betekent toepassing van de hulpconstructie een veilige, fysieke scheiding tussen de verkeersstroom en hun werkomgeving. De aparte werkomgeving heeft een maximale werkhoogte van circa twee meter. Door fileleed te voorkomen en de veiligheid te vergroten is toepassing van deze innovatie bij werkzaamheden aan de infrastructuur van grote maatschappelijke waarde.