Zoeken

Hoogste veiligheidsprestatiescore voor consortium SAAone

Als opdrachtnemer van Rijkswaterstaat laat SAAone jaarlijks haar veiligheidsprestaties meten volgens de SPIC-methode.  Dit is een kwantitatieve methode ontwikkeld door Rijkswaterstaat voor het meten van veiligheidsprestaties van bouwcombinaties. SAAone heeft dit jaar de hoogste SPIC-score tot nu toe in Nederland behaald. 

SPIC-methode

Rijkswaterstaat heeft met medewerking van DNV GL Business Assurance een kwantitatieve methode ontwikkeld voor het meten van veiligheidsprestaties van bouwcombinaties. Deze methode, met de titel SPIC, is afgeleid van internationaal erkende instrumenten.  Met SPIC ontstaat een beeld van zowel de veiligheidsprestatie in zijn totaliteit als van de prestaties van de verschillende elementen. Het doel van de SPIC-methode is het beoordelen van het veiligheidsmanagement van de opdrachtnemer om aan te geven/inzicht te krijgen in welke zaken goed geregeld zijn en welke tekortkomingen op het gebied van veiligheid gecorrigeerd moeten worden. 

SAAone

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert het consortium SAAone (VolkerWessels, Boskalis, HOCHTIEF en DIF) het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef. Het project is een onderdeel van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere.