Zoeken

Hoe VolkerWessels in elke fase hout inzet voor een emissievrij 2030

Hout is als hernieuwbare grondstof het circulaire bouwmateriaal bij uitstek en cruciaal voor een emissievrije toekomst. Waar de productie van de meeste bouwmaterialen energie-intensief is, en gepaard gaat met een hoge CO2-uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO2 vast. Voor de bouwsector, en vanzelfsprekend ook voor VolkerWessels, is de toepassing van duurzaam gecertificeerd hout, waar mogelijk uit Nederlandse bossen, daarom een van de meest effectieve mogelijkheden om het klimaatprobleem aan te pakken.

De-Groot-Vroomshoop-11_02_2022_75 - small.jpg

VolkerWessels is zich bewust van het belang van de toepassing van duurzaam gecertificeerd hout en van de impact die wij als toonaangevende bouwer kunnen hebben op de hele bouwketen. We zijn daarom betrokken bij veelbelovende initiatieven in elke fase van het houtbouwproces: dat start al bij het toekomstbestendig maken van Nederlandse bossen en onderzoek naar mogelijkheden om op lange termijn meer hout uit Nederlandse bossen te gebruiken in de bouw. Daarnaast focussen wij op het duurzaam inkopen van al het hout dat wij toepassen in onze projecten. Tenslotte spelen wij ook een belangrijke rol door méér hout toe te passen in onze projecten en bouwconcepten. Duurzaam houtgebruik is daarmee een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsambitie: emissievrij bouwen in 2030.

toekomstbestendig bos-4948.jpg

Investeren in gezonde en toekomstbestendige bossen

Om bossen in Nederland toekomstbestendig te maken is VolkerWessels in 2019 een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen. Hierbij worden in een drietal bossen klimaatadaptieve maatregelen genomen om het bos gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger te maken, de biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor meer CO2-opslag. De maatregelen in het tweede bos in de gemeente Rheden zijn in juni 2022 afgerond. In 2023 volgt het derde bos.

Boomstammen_shutterstock_small.jpg

Van Bos tot Bouw: duurzaam hout uit Nederlandse bossen

Met verschillende partners, waaronder de Universiteit Wageningen (WUR) en de Unie van Bosgroepen neemt VolkerWessels deel in het project ‘Van Bos tot Bouw’. Samen hebben de betrokken partijen de ambitie om duurzaam hout uit Nederlandse bossen een bijdrage te laten leveren aan de bouwopgave. Het potentieel hiervoor is in Nederland aanwezig, maar de toeleverketen moet hier eerst op worden voorbereid en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

De-Groot-Vroomshoop-11_02_2022_75 - small.jpg

Duurzame houtinkoop

VolkerWessels heeft in 2021 in totaal 41.845 m3 duurzaam hout ingekocht. Dit staat gelijk aan 99% van de totale houtinkoop, waarmee de doelstelling om alleen duurzaam geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen toe te passen, nagenoeg is gehaald. Hiervan was 61% FSC-gecertificeerd en circa 38% voornamelijk PEFC-gecertificeerd. Met de Bosberekentool van FSC Nederland kan worden berekend hoeveel vierkante meter bos er beschermd wordt wanneer wordt gekozen voor FSC-hout. Voor VolkerWessels geldt dat zo’n 10% van het hout bestaat uit tropisch hardhout en 90% uit noordelijk hout, waarmee we uitkomen op ruim 6 miljoen vierkante meter beschermd bos. Dat staat gelijk aan ongeveer 850 voetbalvelden.

Productie houtmodulebouw 2.jpeg

Volledig houten woningen uit eigen fabriek

Een project waarbij VolkerWessels gecertificeerd hout toepast, is bijvoorbeeld het plaatsen van 60 woningen op de Winterdijk in Gouda. VolkerWessels-onderneming De Groot Vroomshoop doet dit voor woningcorporatie Mozaïek Wonen op de plek van een voormalig schoolgebouw. De woningcorporatie zocht naar een duurzame huisvestingsoplossing en het houtmodulebouw-concept dat circulair, verplaatsbaar en volledig van hout is, voldoet hier volledig aan. De houten modules zijn onder perfecte omstandigheden volledig in de Fabriek van Houten Gebouwen van De Groot Vroomshoop in Enschede geproduceerd. Bij het project wordt 859 m3 CLT en 16 m3 Azobé toegepast. Omdat er FSC-hout gebruikt wordt, kan er met de Bosberekentool van FSC Nederland worden berekend dat er door het project circa 65.000 m2 bos wordt beschermd.

Winterdijk Gouda 23 02 2022 91 LR.jpg

Een volgend iconisch project staat al op de planning, wat duidt op de toenemende interesse in houtbouw. De Groot Vroomshoop en collega VolkerWessels-onderneming Goossen Te Pas Bouw ondertekenden daarvoor begin juni een contract met woningbouwcorporatie Domijn. In het centrum van Enschede werken zij aan de bouw van 185 appartementen en 17 woon-werkstudio’s, die bestaan uit massief houten modules. Ook deze zullen, slechts zes kilometer verderop, worden gefabriceerd in de eigen ‘Fabriek van Houten Gebouwen’.