Zoeken

Grote bouwbedrijven introduceren uniforme poortinstructie voor meer veiligheid op bouwplaats

In 2018 worden de veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd door invoering van een Uniforme Poortinstructie, zo maken de leden van de Governance Code “Veiligheid in de Bouw” (GCVidB) vandaag bekend. Het doel hiervan is de veiligheid op de bouwplaats te verhogen. Koninklijke VolkerWessels is een van de oprichters van de Governance Code.

Uniforme Poortinstructie

De Uniforme Poortinstructie wordt door alle leden van de Governance Code gesteund en ingevoerd en heeft als uiteindelijk doel dat het voor de 500.000 mensen in Nederland die bouwplaatsen betreden helder is van welke risico’s zij zich bewust moeten zijn, welke regels daarbij gelden en welk gedrag gewenst is. De nieuwe veiligheidsinstructie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie en verantwoordelijk voor het functioneren van het VCA-veiligheidssysteem.

Versnippering

De nieuwe instructie komt digitaal beschikbaar, kan vooraf op kantoor of thuis ‘online’ worden gevolgd en is een antwoord op de versnippering die is ontstaan doordat grotere bouwbedrijven in de loop der tijd ieder hun eigen poortinstructie hebben ontwikkeld. Hierdoor moeten medewerkers van onderaannemers en leveranciers die bouwplaatsen van verschillende hoofdaannemers betreden, telkens weer een verschillende poortinstructie volgen alvorens zij aan het werk kunnen.

Certificaat

De invoering van de Uniforme Poortinstructie levert een kwalitatief betere instructie op en bespaart bovendien tijd en geld. Het direct verkregen certificaat is een jaar geldig en geeft toegang tot alle bouwplaatsen waar deze poortinstructie wordt gevraagd. Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat op bouwplaatsen met specifieke risico’s, een aanvullende specifieke instructie vereist is. Uiteindelijk zou elk bouwproject in Nederland de uniforme poortinstructie moeten gaan hanteren, waarmee professionaliteit en kwaliteit op het gebied van veiligheid beter wordt gewaarborgd.

Governance Code

De Governance Code werd in 2014 gestart door veertien bedrijven en organisaties, bestaande uit ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, acta Safety Professionals, AKD, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI, Strukton, TBI, Unica, VolkerWessels, en kort daarna Van den Herik Sliedrecht. Inmiddels is het aantal leden uitgegroeid tot ruim 70. Doel van de samenwerking is om het veiligheidsniveau in de hele sector te verhogen en incidenten en ongelukken te voorkomen, door gestructureerd te werken aan uniforme en gestandaardiseerde regels, voorschriften, veiligheidsmiddelen en werkwijzen.