Zoeken

Groene warmte op weg naar Alkmaarse binnenstad

Vandaag is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de aanleg van het warmtenet Alkmaar. Door de waterweg Hoornsevaart te kruisen komt groene warmte voor bedrijven in de binnenstad binnen handbereik. De aanleg van het warmtenet is in handen van VolkerWessels onderneming Visser & Smit Hanab.

070417MDF03.jpg
070417MDF03.jpg

Technisch hoogstandje

Voor de oversteek van het warmtenet naar Overstad is een deel van de Hoornsevaart afgezet met damwanden en vervolgens leeggepompt, om  de leidingen onder het water te leggen. Een technisch hoogstandje omdat er veel kabels en leidingen liggen, zoals hoogspanning en riolering, waar omheen gewerkt moet worden. Tevens moet de waterkering (dijk) in tact blijven. De aanleg heeft impact op de leefomgeving van de direct omwonenden. Aannemer Visser &Smit Hanab heeft jarenlange ervaring met het plaatsen van zinkers. Zij voeren de werkzaamheden zorgvuldig uit en proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Van gas los

Op 8 maart jl. ondertekende de gemeente Alkmaar de Green Deal ‘aardgasloze wijken’. Alkmaar heeft een voortrekkersrol en wilt een aardgasloze (bestaande)wijk realiseren. De gemeente onderzoekt samen met HVC welke wijk en welke gebouwen aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Het warmtenet aanleggen in nieuwbouw wijken heeft relatief weinig impact, maar de potentie zit niet alleen daar. Ook de bestaande wijken sluit HVC graag aan, zodat de restwarmte optimaal benut wordt en er zoveel mogelijk CO2-reductie wordt gerealiseerd.