Zoeken

Eneco en VolkerWessels starten met de bouw van Zonnepark De Wildert

In Dongen (NB) is de bouw van Zonnepark De Wildert gestart. De komende maanden laten VolkerWessels en Eneco circa 38.000 zonnepanelen installeren die samen jaarlijks ongeveer 20 GWh aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 7.300 huishoudens. De stroom wordt deels lokaal weer ingezet, want de zonne-energie gaat naar de naastgelegen fabriek van Coca-Cola in Nederland en naar VolkerWessels. Beide bedrijven gaan de groene stroom inzetten om hun bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Tegelijkertijd is het een stap vooruit in de lokale duurzame opwekambities van de gemeente Dongen.

De Wildert.jpg

Zonnepark De Wildert wordt gerealiseerd op grond van VolkerWessels, dat naast het gelijknamige bedrijventerrein ligt. Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening gehouden met de omgeving, waardoor het park vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar is. De twee oude eiken die op de locatie staan, blijven ook behouden. De verwachting is dat het park eind 2021 operationeel is.

Aanleg zonnepark

Ecorus is de hoofdaannemer voor de aanleg van het zonnepark en de civiele werkzaamheden. Visser & Smit Hanab, een Volkerwessels onderneming, realiseert de aanleg van de netkoppeling. Landscaping van het gebied wordt verzorgd door VolkerWessels onderneming Gebr. Van Kessel. Het project is gefinancierd door Eneco en VolkerWessels, aangevuld met een projectlening van de Rabobank. 

Cees de Haan, directeur Asset Development and Realisation Eneco: “Ik ben verheugd dat Eneco samen met VolkerWessels dit zonnepark gaat realiseren. Het zonnepark ontwikkelen we op een braakliggend terrein, dat een goede locatie vormt voor de plaatsing van zonnepanelen als toevoeging aan het duurzaam arsenaal binnen de gemeente Dongen. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan de verdere verduurzaming van twee bedrijven: Coca-Cola en mede-initiatiefnemer VolkerWessels. Een samenwerking om trots op te zijn."  

Jan van Rooijen, CFO VolkerWessels: “Dankzij de goede samenwerking met onze joint venture partner Eneco wordt het mogelijk om dit zonnepark naast het industriepark De Wildert te realiseren. Dit project is op alle fronten een ontwikkeling die een bijdrage levert aan onze eigen CSR doelstellingen en de doelstellingen van het klimaatakkoord. Het totale park beslaat 19 hectare, hiervan wordt 3,5 hectare ingericht als ecologische verbindingszone en 15,5 hectare als zonnepark. Met dit zonnepark wekt VolkerWessels voortaan bijna 20% van haar Nederlandse groene stroom zelf op en het heeft een positieve impact op de biodiversiteit van de omgeving. Een helder doel en het slim organiseren van de juiste competenties van zowel Eneco als een aantal bedrijven van VolkerWessels heeft tot dit fantastische project geleid.”

De Wildert groepsfoto.png

Vlnr: Raphael Janssens (Ecorus), Patrick Hensen (Ecorus), Nicolette Limberger (Ecorus), Wietse van Drooge (VolkerWessels), Geert Ardon (Eneco), Milthon Boldewijn (Eneco), Remko Overdam (VolkerWessels)