Zoeken

Duurzame ontwikkelingsdoelen VolkerWessels

Vandaag publiceert Global Compact Netwerk Nederland tijdens het event ‘De bedrijfspraktijk en SDGs’ bij de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), de SDG voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’. Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDGs (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Het aantal leden dat werk maakt van de SDGs is gestegen van 68% in 2016 naar 89% in 2017. Ook VolkerWessels is aangesloten bij GCNL.

Christine Wortmann, adviseur Corporate Social Responsibility bij VolkerWessels:

"VolkerWessels is bezig met een professionaliseringsslag op duurzaamheid. Daarbij horen vragen als 'Hoe breng je duurzaamheid in de organisatie op alle niveaus en wat is daarvoor nodig?' Een Maatschappelijke Raad van Advies is in het leven geroepen om hierbij te helpen. Elk jaar nodigt VolkerWessels drie leden van Het Groene Brein, een netwerk van meer dan 100 wetenschappers op het gebied van duurzaamheid uit om het bestuur te adviseren op het gebied van duurzaamheid. De SDGs helpen ons focus aan te brengen en bieden een gemeenschappelijke taal om aan anderen uit te leggen wat we doen. Daarmee creëren SDGs gezamenlijkheid en geven het eindpunt aan waar we met elkaar naartoe gaan. Wat dan wel belangrijk is, is om met partners en stakeholders het gesprek aan te gaan over die gezamenlijkheid. En de vraag stellen: wat is ons gezamenlijke doel?"

Bouwen aan een betere levenskwaliteit

"Onze duurzaamheidsvisie richt zich op levenskwaliteit: ‘Bouwen aan een betere levenskwaliteit’.De SDGs helpen ons daarbij als richtsnoer en als toetsingskader: hoe kunnen wij bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van nu? We vragen ons bijvoorbeeld af hoe we onze impact op gezondheid kunnen meten en verbeteren. Dat zijn niet het soort vragen waar we ons van oudsher mee bezighouden, en die vraag kunnen we dus ook niet alleen beant­woorden. Daarom werken we steeds meer met kennisinstituten. Je merkt dat je partnerships met andere soorten organisaties nodig hebt."

Bouwhubs

"Ook in de dagelijkse praktijk krijgt duurzaamheid een belangrijkere rol. VolkerWessels werkt steeds meer vanuit zogeheten BouwHubs. Dat zijn locaties aan de rand van de stad waar materiaal en materieel wordt verzameld en de mensen bijeen komen. En van waaruit materiaal in een keer naar de bouwplaats in de stad wordt gebracht in een energiezuinige vrachtwagen of over water. Met als resultaat minder overlast, CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Hiervoor is nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in de keten richting dat gezamenlijke doel nodig. De volgende stap is om van deze hubs ook ‘circulaire hubs’ te maken, waar grondstoffen en afvalstoffen van de bouwplaats verzameld worden, en wordt gekeken hoe we de afvalstromen weer als grondstoffen kunnen inzetten. Dit gaan we voor het eerst in Amsterdam doen.”

Download hier de SDG voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’