Zoeken

Drie mijlpalen Waterfront Dalfsen

Het Waterschap Groot Salland, de gemeente Dalfsen en de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen (VolkerWessels Vastgoed en Loostad Vastgoedontwikkeling, beiden VolkerWessels-ondernemingen) hebben gezamenlijk drie mijlpalen gemarkeerd langs de Vecht. Dit symboliseert de oplevering van de nieuwe waterkering, de voltooiing van de lage wandelpromenade langs de Vecht én de start bouw van het appartementencomplex nabij de jachthaven.

Landelijke primeur

De drie deelprojecten hebben veel raakvlakken en zijn daarom goed op elkaar afgestemd. Dalfsen is landelijk het eerste project uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dat is voltooid. Door in de planning de bouw van de nieuwe waterkering (damwand) naar voren te halen, konden de gemeente en OCW gelijktijdig aansluiten met de aanleg van de wandelpromenade. Hierdoor hoefde het gebied maar één keer op de schop en werd overlast beperkt.

Nieuwe inrichting

Het gebied ten westen van de brug in Dalfsen verandert ingrijpend. Het oude gemeentehuis en de voormalige drukkerij van Eshuis worden vervangen door woningen, appartementen, horeca, winkels en een parkeergarage. Omdat dit gebied nu opnieuw wordt ingericht heeft het waterschap besloten dit deel van het Hoogwaterbeschermingsproject eerder aan te pakken. Het andere deel, 320 meter ten oosten van de brug, wordt op een later moment verbeterd.

Start bouw appartementen

Nu de waterkering en de wandelpromenade zijn voltooid kan de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen starten met de bouw van het appartementencomplex aan de Vecht. Het complex wordt gebouwd direct achter de dijk en kijkt uit over de rivier en de jachthaven.