Zoeken

Circulair bouwen als het nieuwe normaal

Opdrachtgevers, opdrachtnemers en wetenschappers maken werk van het convenant-programma: Samen Versnellen. Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050 – en dat geldt ook voor de bouwsector. De bouw is immers een belangrijke sector in de Nederlandse economie, goed voor een jaarlijkse productie van 60 miljard euro (bijna 7% van het BNP), een directe werkgelegenheid voor 458.000 mensen (ongeveer 5% van de totale werkgelegenheid) en een aanzienlijke indirecte werkgelegenheid.  

VolkerWessels concernkantoor (1).JPG

Convenant-programma ‘Samen Versnellen’

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, hebben overheden en bedrijven het convenant-programma ‘Samen Versnellen’ ontwikkeld. Op 10 april 2019 is op Building Holland in de RAI in Amsterdam het convenant ondertekend door alle initiatiefnemers, waar VolkerWessels onderdeel van is. VolkerWessels levert haar bijdrage aan het programma door zeven concrete projecten in te zetten voor onderzoek naar circulariteit. De komende jaren beoordeelt een onafhankelijk team van auditters de projecten van alle betrokken partners. De uitkomsten van het onderzoek leiden tot een toolbox die voor de hele bouwsector bruikbaar is.

 

Normalisering van de circulaire bouweconomie

Binnen de bouwsector hebben bedrijven en overheden tal van projecten ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie in de bouw aan te jagen. Het is nu tijd om samen te versnellen, vinden Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, VolkerWessels en BAM. Dat betekent: meer partijen betrekken, meer markt creëren, en bovendien beter begrijpen hoe we versneld naar de fase van normalisering van de circulaire bouweconomie gaan.

Samen versnellen

Mede gefaciliteerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan deze koplopers de komende drie jaar in hun eigen bouwpraktijk leren wat circulariteit betekent. Wat betreft de inhoud -wat is circulair aanbesteden, ontwikkelen, ontwerpen etc?- én wat betreft de implementatie -wat moet ik doen om de gehele organisatie circulair te laten zijn?-. De 70 projecten die zij met een circulaire ambitie uit gaan voeren, worden ge-audit door een pool aan adviseurs en eigen projectleiders. Wetenschappelijke kennispartijen, verenigd onder ACCEZ, voeren de redactie op alle rapportages, vullen daarmee een operationele toolbox en werken met CB23 toe naar nationale werkafspraken. In drie jaar tijd moet de toolbox elke partij in de bouwsector in staat stellen om circulair te werken.

Circulariteit als het nieuwe normaal! Met opschaling starten we meteen al. De MRA-regio (Metropoolregio Amsterdam) is de eerste die alle bouwpartijen uit de regio oproept zich aan te sluiten. De audits worden in de regio door het Bouwprogramma MRA uitgevoerd. Tevens wordt nu al in de te sluiten Woondeal met het Ministerie van Binnenlandse Zaken verwezen naar de toolbox. Als je in de MRA-regio straks gaat bouwen, dan doen we dat circulair!