Zoeken

Bouw Zeesluis IJmuiden deze zomer klaar!

De komende maanden worden de laatste werkzaamheden door OpenIJ (samenwerking tussen VolkerWessels en BAM) verricht aan de bouw van Zeesluis IJmuiden. Dan levert OpenIJ de grootste zeesluis ter wereld op aan Rijkswaterstaat en start een testfase met de sluisdeuren (nummer 3 op de foto). Vanaf oktober wordt getest met zeeschepen.

OpenIJ laatste werkzaamheden.png
OpenIJ laatste werkzaamheden.png

Nieuwe zeesluis

De komende periode vindt de definitieve terreininrichting plaats (nummer 1 op de foto), worden de loswallen Sluis Zuid en Zuidersluiseiland afgebouwd (nummer 2 en 4 op de foto) en wordt de terreininrichting ten zuiden van de Noordersluis afgemaakt (nummer 5 op de foto).

Definitieve terreininrichting

Inmiddels zijn alle sluisplateaus van Zeesluis IJmuiden geasfalteerd en is gestart met de definitieve terreininrichting van zowel de openbare weg als de sluisplateaus (nummer 1 op de foto). 

De plateaus krijgen een nautische markering, zowel horizontaal (op de sluisplateaus) als verticaal (op de kolkwand). Ook wordt de komende periode de definitieve bebording geplaatst, de bermen netjes afgewerkt en al het straatwerk gedaan.

Afbouw loswal Sluis Zuid

Het meeste zuidelijke gedeelte van de zeesluis is de loswal Sluis Zuid (nummer 2 op de foto). Deze loswal bestaat nu nog uit een verticale damwand en wordt de komende periode voorzien van een deksloof, een horizontale balk als afdekking van de verticale damwand,. Deze loswal wordt ingericht als opslagterrein voor het onderhoud van de zeesluis en wordt de toegang tot het Sluis Operatie Centrum voor de onderhoudsaannemer.

Testen sluisdeuren

De komende periode is OpenIJ volop bezig met het testen van de sluisdeuren (nummer 3 op de foto). Zowel de sluisdeur aan kanaalzijde als de deur aan zeezijde worden getest in combinatie met de primaire systemen, zoals het landverkeer- en scheepvaartverkeersysteem. Het landverkeersysteem bestaat uit de verkeersregelinstallatie, afsluitbomen en de landverkeerseinen. Het scheepvaartverkeersysteem bestaat uit onder meer de in- en uitvaartseinen. Daarnaast is het testteam druk bezig met het testen van de secundaire systemen zoals verlichting, brandmeld- en brandblusinstallaties en inbraak- en toegangscontrole.

Afbouw loswal Zuidersluiseiland

OpenIJ is bezig met de realisatie van een nieuwe loswal op het Zuidersluiseiland aansluitend aan de loods van de Fa. Heida (nummer 4 op de foto). Hiervoor is het eiland uitgebreid en voorzien van een loswal. Deze loswal zal mede worden ingezet als auto afzetsteiger. De werkzaamheden aan de loswal Zuidersluiseiland worden deze zomer afgerond.

Inrichting sluisplateau Noordersluis

Het sluisplateau zuid van de Noordersluis wordt opnieuw ingericht (nummer 5 op de foto). Hier wordt de huidige verharding deels verwijderd en er wordt een roostergoot en nieuw straatwerk aangebracht. De Vletterlieden maken 24/7 gebruik van deze plateaus voor het aanmeren van de schepen.