Zoeken

In 111.000 huurwoningen gaat de energiemeter op nul na renovatie

VolkerWessels is medeinitiatiefnemer van een innovatiedeal van € 6,5 miljard voor verduurzaming van huurwoningen. Enkele bouwers en woningcorporaties hebben in het bijzijn van de minister van Wonen, Stef Blok, de deal ‘Stroomversnelling', voor de eerste 11.000 woningen getekend.

Stroomversnelling.jpg
Stroomversnelling.jpg

Nieuwe ideeën

Stroomversnelling moet resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, 2. corporaties investeren dat geld in renovatie en 3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Energiesprong1.jpg

Duurzame woning

Groot winstpunt van deze deal is dat huurders van relatief slechte woningen met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen dezelfde woonkosten. Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. Neveneffect is dat deze deal de bouwsector veel werkgelegenheid brengt. Bovendien levert de Stroomversnelling een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Regelgeving

Minister Blok zegt toe de regelgeving voor corporaties aan te passen: zij kunnen dan naast huur ook energiediensten (als onderdeel van woonkosten) in rekening brengen. Ook maakt hij zich er sterk voor dat corporaties lokale energie op het niveau van een woningcomplex kunnen salderen (is: verrekening van energie die teruggegeven wordt aan het net). Daarnaast wordt onderzocht of het revolverend fonds energiebesparing uit het Woonakkoord hierbij wordt ingezet.

Investeren in innovatie

De Stroomversnelling richt zich primair op grote aantallen seriewoningen uit de jaren '50-'70. De grote aantallen van de corporaties stellen de bouwers in staat om te investeren in een forse innovatie die nodig is om de gestelde ambitie van prijs en kwaliteit te realiseren. Met de huidige bouwprocessen is een kwaliteitsrenovatie die leidt tot woningen zonder energiekosten niet haalbaar noch betaalbaar. Door het bouwproces te industrialiseren, vergelijkbaar met de auto-industrie, kan de kwaliteit van de woning flink worden verbeterd tegen lagere kosten. Met een gemiddelde renovatieprijs van 60.000 euro komt de omvang van deze deal op ruim 6,5 miljard euro. De ontwikkeling van de eerste vier prototypes start na de zomer; de eerste clusters worden in 2014 aangepakt. Concreet zijn de energieambities mogelijk door een combinatie van: hoogwaardige isolatie, slimme installaties en de inzet van lokale duurzame energie.

Voortrekkers

De deal is gesloten tussen corporaties: Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos, Wonen Limburg en de bouwbedrijven: VolkerWessels, BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer. Dit zijn de partijen die het voortouw nemen bij de eerste 11.000 woningen. Andere partijen scharen zich achter het initiatief voor de opschaling naar de volgende 100.000 woningen: een groep ‘Aanpakkers' uit de corporatiesector en diverse brancheorganisaties uit bouw, installatie- en toeleverende industrie. Deze laatste tekenden eveneens een convenant vandaag ter ondersteuning van de Stroomversnelling.