Zoeken

Kernwaarden

Waarde toevoegen op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Dat is de ambitie van VolkerWessels. Van opdrachtgevers tot werkmaatschappijen en van aandeelhouders tot medewerkers. Bij VolkerWessels beseffen we dat onze activiteiten van invloed zijn op de samenleving.

-® Marina Kemp - VisserSmit Hanab - Geleen 012.jpg

Veiligheid

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Een logische wens die helaas niet altijd zo vanzelfsprekend is. Want hoewel het met de kennis, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en veiligheidsmaatregelen meestal wel goed zit, kan een kleine onoplettendheid toch grote gevolgen hebben. Daarom besteden we bij VolkerWessels extra aandacht aan bewustzijn en gedrag. Veiligheid is namelijk een manier van werken. Bij VolkerWessels werken we veilig of we werken niet!

_1260846-3.jpg

Duurzaamheid

Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent bouwen aan een duurzamere wereld. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. Een impact waar we transparant over communiceren in ons duurzaamheidsverslag. Tegelijkertijd zetten we ons juist in om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, of zelfs om te zetten in een positief effect. We richten ons daarbij op drie thema’s: gezondheid, de natuurlijke omgeving en werk & sociale activiteiten. 

Integriteit.jpg

Integriteit

Integriteit is binnen VolkerWessels niet onderhandelbaar. Integer handelen is noodzakelijk bij alles wat we doen. Daarom is het een thema dat om blijvende aandacht vraagt. Drie principes en regelingen dragen hieraan bij: de VolkerWessels Gedragscode, Regeling Vertrouwenslijn (voorheen: Klokkenluidersregeling). en de Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf.