Zoeken

ICT organisaties slaan de handen ineen

De wereld om ons heen verandert en dus ook die van VolkerWessels. Als het gaat om ICT, dan zijn Digitalisering, Data, Cloud en Security wel de termen waar het om draait. De business van VolkerWessels moet zich roeren in een wereld waar kwaliteit, duurzaamheid en efficiency vooropstaan. De werkzaamheden van onze mensen en de relatie met opdrachtgevers en leveranciers digitaliseert. We doen zaken over een netwerk van digitale verbindingen. ICT maakt het voor VolkerWessels mogelijk om mee te doen; wendbaar en waarde gericht. Echter naarmate de afhankelijkheid van ICT toeneemt moeten we ook werken aan onze weerbaarheid.

hand.jpg

Sinds het ontstaan van het Digitalisatie-forum (Tomorrow Now) en de oprichting van Enterprise IT zijn de Divisies én de ICT bedrijven intensiever gaan samenwerken. Hier is het inzicht ontstaan dat de uitdagingen die de ICT bedrijven hebben bijzonder veel op elkaar lijken. Zeker daar waar het gaat om de ICT infrastructuur. Tegelijkertijd werd ervaren dat de kennis op deze gebieden binnen VolkerWessels schaars is. Dezelfde uitdagingen met weinig mensen aanpakken, dat kun je het beste samen in één keer goed doen. Door te verbinden versterken we elkaar.

In opdracht van de divisie directies én de RvB is daarom de haalbaarheid onderzocht om de komende jaren onze ICT infrastructuur gecontroleerd en in stappen te ontwikkelen richting één fundament; wendbaar, weerbaar en waarde gericht. Onder ICT infrastructuur verstaan we de ‘cloud’, het netwerk, datacenter, security en werkplekken. Applicaties en Data zijn divisie-specifiek; de waarde die we daarmee realiseren moet soepel kunnen draaien op onze ICT infrastructuur!

Op 23 juni is het voorstel aan de divisie directies en RvB gepresenteerd aangaande de haalbaarheid en standaardisatie van het ICT fundament. De uitkomsten waren dusdanig positief dat de ICT architecten de vraag hebben gekregen om gezamenlijk de doelarchitectuur uit te werken en per divisie een implementatie-visie op te tekenen hoe de bedrijven in de komende jaren deze stappen daadwerkelijk samen kunnen zetten. Dit zal op 5 oktober worden gepresenteerd.

Een opdracht en een afspraak die iedereen de energie geeft om een digitaal VolkerWessels mogelijk te maken met samenwerking en versterking van het gebruik van technologie in onze bedrijven.