Zoeken

Digitalisatie op de werkvloer: 5 vragen aan... Ferry de Bruin (V

Digitalisatie is een cruciaal onderdeel van de VolkerWessels strategie. In de rubriek ’5 vragen aan…’ stellen we vragen aan een collega die direct in zijn of haar werk te maken heeft met digitalisatie. Dat kan iemand zijn in de uitvoering, een projectleider, een kantoormedewerker of manager. Deze keer vijf vragen aan Ferry de Bruin, disciplineleider Ontwikkeling bij Vialis. Daarnaast is Ferry ook Product Owner van de VolkerWessels PrivateCloud (genaamd PrivatCloud) en vanuit het digitalisatieprogramma teamlid van de Competence Centers-stream.

foto Ferry de Bruin (002).jpg

Wat betekent digitalisatie op de werkvloer voor jou?

Ferry de Bruin: “Voor mij betekent het dat we meer kennis, kunde en data delen met andere VolkerWessels ondernemingen, actief de samenwerking opzoeken, elkaar versterken en niet meer het wiel opnieuw uitvinden. Het draait steeds meer om innovatie. De VolkerWessels PrivatCloud. is hier een mooi voorbeeld van. Bij Vialis hadden we 3 jaar geleden te maken met een steeds groter wordende hoeveelheid data uit de nieuwe generatie verkeersregelautomaten en andere databronnen. Dat kon onze toenmalige technologie niet aan, daarom hebben we een nieuw platform gebouwd waarbinnen we kritieke applicaties op een betaalbare, schaalbare en veilige manier binnen de landsgrenzen kunnen draaien voor onze klanten. Andere ondernemingen kunnen hier nu van meeprofiteren en het kan ze helpen stappen te zetten in de digitalisering.”

Hoe werkt die VW PrivatCloud. precies?

‘’We hebben een hoop servers in een datacenter in Rotterdam staan waar ons Cloud platform op draait. Binnen dat platform bieden we omgevingen aan waarop andere werkmaatschappijen kritieke klantapplicaties op een betaalbare en veilige manier binnen de landsgrenzen kunnen draaien. Het beheer op de omgevingen doen we zelf vanuit het Platform-team dat bij Vialis in Houten zit. Ook hebben we 24x7 ondersteuning waar nodig.”

Wat zijn de voordelen van deze digitalisatieslag?

“PrivateCloud is een platform waar we veel tijd en kennis in hebben gestoken waar andere ondernemingen direct van kunnen profiteren. Het is zonde als elke onderneming een eigen platform gaat bouwen. Als we meer bundelen zijn we samen goedkoper uit en kunnen we makkelijker samenwerken, aangezien data en applicaties van ondernemingen bij elkaar staan. Iedereen kan dan doen waar die goed in is.

Iedere VolkerWessels onderneming heeft zijn eigen kennis en kunde. Hosting is vaak iets wat erbij gedaan wordt. In een dergelijk geval kunnen we kijken of het op basis van de workloads (karakteristieken) bij ons ondergebracht zou kunnen worden zodat het bedrijf zich volledig kan richten op hun kerncompetenties. Bedrijfskritische (klant) applicaties maar ook real-time toepassingen zoals IoT zijn dikwijls geschikt om op de VW PrivatCloud. te draaien.”

 “Wij merken dat wij als Infrastructure-as-a-Service leverancier flexibeler zijn vergeleken met de grote publieke cloud providers zoals Azure, Google Cloud, Amazon Web Services en echt meedenken. Bij de grote cloud providers bieden ze een lijst met diensten aan, maar als er niet tussen staat wat je nodig hebt, dan heb je pech. Bij Vialis hebben we een team dat kan meedenken en kunnen we zo nodig nieuwe gewenste oplossingen toevoegen aan onze omgeving. Daarnaast zijn de publieke cloud providers bij grote aantallen transacties een stuk duurder dan wij.”

Was iedereen gelijk enthousiast over deze ontwikkeling?

“We draaien onze eigen toepassingen naar volle tevredenheid van onze klanten op het platform. Denk aan verkeer.nu, ons verkeersmanagementplatform, en Schwung, de app voor minder stops voor fietsers bij verkeerslichten. We zouden onze klanten niet goed kunnen bedienen zonder het platform. Daarnaast is VolkerWessels onderneming Recognize al hun innovatieve applicaties aan het overhevelen naar ons platform. We denken hierbij actief mee. Ook VW zusje Asset.Insight. maakt al gebruik van delen van onze bouwstraat voor software.”

PrivatCloud.JPG

Wat is de volgende stap in het digitalisatieproces?

“Er lopen op dit moment gesprekken met diverse andere VolkerWessels ondernemingen. Samen wordt gekeken of wij iets voor hen kunnen betekenen. Ook wordt er nagedacht over gezamenlijke oplossingen, waarbij iedereen zijn eigen expertise kan inbrengen. We weten elkaar steeds beter te vinden..”

Wil je meer informatie over de VolkerWessels PrivatCloud. oplossing? Neem dan contact op met Ferry de Bruin: email: ferry.de.bruin@vialis.nl, tel: 0620610871