Zoeken

Digitalisatie op de werkvloer

Digitalisatie is een cruciaal onderdeel van de VolkerWessels strategie. Elke twee weken stellen we vijf vragen aan een collega die direct in zijn of haar werk te maken heeft met digitalisatie. Dat kan iemand zijn in de uitvoering, een projectleider, een kantoormedewerker of manager.  Wat betekent digitalisatie voor hun dagelijks werk? Wat zijn de verschillen, wordt het makkelijker, overzichtelijker, veiliger of soms ook moeilijker? We vragen dit aan collega’s binnen de verschillende divisies. Deze keer leggen we de vijf vragen voor aan Dominic Hoogendijk, projectcoördinator bij Van Hattum en Blankevoort en daarnaast kartrekker van de vakgroep BIM.

5 vragen 5.jpg

Wat betekent digitalisatie op de werkvloer voor jou?

Dominic: "Als ik denk aan digitalisatie binnen mijn werk als projectcoördinator, dan is het vooral de overgang naar virtueel bouwen, ofwel BIM. Afgelopen jaren is de stap van 2D tekeningen naar het werken met een integraal 3D model gemaakt. En in de werkvoorbereiding werken we inmiddels met een 4D model. Het verschil tussen 3D en 4D is dat er bij 4D een planning aan het ontwerp gekoppeld is. Zo kun je in de tijd kijken naar het verloop van de bouw en krijg je een visuele weergave van de planning. Voordat het echte bouwen begint heb je het hele werk vooraf al gemaakt. Je simuleert het hele werk met toevoeging van tijdelijke componenten zoals hulpconstructies materiaal en materieel en omgevingsaspecten zoals kabels & leidingen.

Het is zaak juist deze tijdelijke componenten in een bouwproces al vroegtijdig goed in te kunnen schatten om zodoende grip te hebben. Voor de bouw van bijvoorbeeld een brug krijg je te maken met allerlei tijdelijke (bouw)situaties welke een raakvlak hebben met de omgeving of van invloed zijn op het ontwerp. Denk aan een grote kraan die op een bepaald moment in het bouwproces benodigd is. Deze kraan moet bijvoorbeeld deels op of naast de brug staan die nog niet af is, dit heeft invloed op ontwerp. De brug in aanbouw moet deze tijdelijke situatie aan kunnen en moet hier op berekend zijn.

Stel dat diezelfde kraan dan ook nog is deels bovenop de in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen moet staan wat betekend dat deze voorafgaand aan de bouw verlegd moeten zijn. Juist dat soort raakvlakken en informatie wil je zo vroeg mogelijk in beeld hebben. Zo voorkom je al tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase faalkosten."

Wordt het werk door 4D ook veiliger?

"Ja, zeker! Een 4D model is een visuele weergave van je planning en een simulatie van je bouw. Het is een krachtig communicatiemiddel wat vooraf al een duidelijke weergave van de bouw weergeeft waardoor ook veiligheidsrisico's beter in te schatten zijn. De werkvoorbereider loopt samen met een constructeur, ontwerpleider, een uitvoerder en een veiligheidskundige in de tijd door het 4D model van het project heen. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen vakgebied op het juiste niveau meedenken, dus ook vanuit veiligheid.

Wat is de volgende stap in het digitalisatieproces binnen jouw onderneming?

"Toen ik 5 jaar geleden begon bij Van Hattum en Blankevoort bevonden we ons in de eindfase van de overgang van 2D naar 3D. Inmiddels werken we met integrale 3D modellen en zijn we bezig met de uitrol van 4D. We hebben een vakgroep BIM met enthousiaste collega's die assistentie verleent en trainingen geeft aan collega's die daar behoefte aan hebben. We gaan dit binnen Van Hattum en Blankevoort steeds verder ontwikkelen en breed implementeren, zodat het steeds handiger, sneller en beter wordt. In de toekomst zal iedereen binnen het bouwproces met 4D gaan werken.

Maar 4D is slechts een onderdeel van het digitalisatieproces. Er is meer en er lopen dan ook allerlei initiatieven op het gebied van digitalisering binnen Van Hattum & Blankevoort. 4D is een belangrijk onderdeel voor het "voorspelbaar bouwen". Mijn persoonlijke droomdoel is om uiteindelijk van voorspelbaar bouwen naar "database georiënteerd" bouwen te gaan. En van daar uit door naar "autonoom bouwen"……? "

Is er binnen 4D ook nog een doorontwikkeling?

"Op dit moment is een 4D model een op zich zelf staand iets. Het is een nieuwe manier van plannen wat gebeurt met een nog losstaand software pakket. Uiteindelijk wil je dat het pakket communiceert met andere tools welke we al gebruiken zodat belangrijke data en informatie uit ons gehele bouwproces gebruikt kan worden met als uiteindelijke doel te werken vanuit een database waardoor er geleerd kan worden van voorgaande projecten."

Hebben andere collega's of externen ook voordeel van deze digitalisatieslag?

"Absoluut! Naast het reduceren van faalkosten omdat het volledige project al een keer digitaal is gebouwd en raakvlakken vroeg zijn herkend, is een 4D model ook een heel krachtig communicatiemiddel. Het is een visuele weergave van de planning en het bouwproces en op die manier is het makkelijk om te laten zien waar je het over hebt. We gebruiken het veel bij gesprekken met klanten, stakeholders, vergunningverleners, weggebruikers, omwonenden etc.. Het stelt anderen, ondanks hun beperkte kennis van zake, in staat mee te denken en te zien wat er in de tijd gebeurt binnen het bouwproject.