Zoeken

Digital twin

Sommigen hebben er nog nooit van gehoord en voor anderen is het gesneden koek. In de aannemerij wordt er in ieder geval steeds meer gebruik gemaakt van digital twins. Maar wat houdt de term nou eigenlijk in? En wat kun je er precies mee? Niek Ridderbos is directeur digitalisatie van de Divisie Infra en vertelt over de mogelijkheden.

Dtwin.jpg

Virtuele representatie

“In essentie is een digital twin niets meer dan een virtuele representatie van een asset in de ‘echte wereld’, zoals een bestaande weg, brug of sluis. Met representatie bedoel ik niet dat er per se een mooi 3D-model van de asset bestaat, maar vooral dat je digitaal inzicht hebt in de belangrijke eigenschappen ervan. Als bijvoorbeeld de temperatuur van het asfalt een relevant kenmerk van een brug is, dan moet de digital twin diezelfde temperatuur weergeven. En als hij dat doet voor alle eigenschappen en variabelen die je in de gaten wilt houden, heb je te allen tijde inzicht in de staat van je asset.”

Overzicht digital twin.jpg

Meten is weten

“De kwaliteit van een digital twin staat en valt dus met monitoren van de asset in de echte wereld. Dat gebeurt op twee manieren. Sensoren die aangesloten zijn op een netwerk leggen alles vast wat relevant is en geven dat vervolgens door aan de digital twin. Omdat sensoren steeds kleiner, slimmer en goedkoper worden, zal dit in de toekomst alleen maar toenemen. Daarnaast is er ook een menselijke component. Het is namelijk niet altijd mogelijk of efficiënt om elk onderdeeltje van een asset met een sensor te meten. Soms is het handiger dat iemand langsgaat om zelf ter plekke te kijken of metingen uit te voeren. Wij gebruiken daar de app Asset Check voor. De data uit die app vormt samen met de data uit sensoren de basis voor een waarheidsgetrouwe digital twin.”

Meer dan digitale dubbelganger

“Een digital twin is an sich al interessant. Maar eenmaal geïntegreerd in al onze werkprocessen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Ons toekomstbeeld hebben we samengevat in een infographic. Aan de rechterkant zie je de realiteit, bijvoorbeeld een bestaand viaduct. Met sensoren en Asset Check wordt er data aangeleverd die zorgt voor een waarheidsgetrouwe digital twin. Die wordt continu met de master vergeleken – bijvoorbeeld het viaduct zoals we die ontworpen hadden. Als er een verschil zit tussen digital twin en master, weten we dat er iets niet klopt en kunnen we voor een oplossing zorgen. Tegelijkertijd geeft de data inzicht in hoe onze assets presteren onder diverse omstandigheden. Met die kennis simuleren we de werkelijkheid steeds waarheidsgetrouwer en zo kunnen ontwerpers betere prototypes ontwikkelen. Dit leidt tot betere masterontwerpen, die bouwbaar zijn en goed onderhouden kunnen worden. Zo zie je dat een digital twin een onmisbaar onderdeel van deze cyclus vormt.”

Onbewust bekwaam

“De integrale keten waar ontwerp, simulatie, realiteit en digital twin logisch in elkaar overvloeien is iets waar we naartoe werken. Dat betekent zeker niet dat we vanaf 0 beginnen. Je zou kunnen zeggen dat we onbewust heel bekwaam zijn. Binnen allerlei projecten en werkprocessen maken we namelijk al gebruik van digitale innovaties. Een prachtig voorbeeld is het werk van de combinatie OpenIJ bij de zeesluis IJmuiden. In real time werd het afzinken van de sluishoofden gemonitord, waardoor een digital twin op elk moment de positie daarvan kon weergeven. Een ander voorbeeld is dat we gebruik maken van parametrisch ontwerpen – een digitaal ontwerpproces waarin je inzichtelijk maakt hoe verschillende bouwonderdelen met elkaar samenhangen en reageren op veranderende omstandigheden. De uitdaging is om al deze afzonderlijke innovaties verder te brengen en logisch met elkaar te verbinden. Dan is ons toekomstbeeld binnen de kortste keren realiteit.”