Zoeken

Digitaal samenwerken

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maken we gebruik van middelen om samen te werken zonder fysiek bij elkaar te zijn. Dat geldt voor zowel collega’s als klant- en leverancierscontacten. Welke uitdagingen heeft het grootschalig thuiswerken voor de ICT-afdelingen met zich meegebracht?

Visual thuiswerken.jpg
Gerjan Huisjes 2.jpg
Gerjan Huisjes vanaf zijn thuiswerkplek

Gerjan Huisjes, directeur BVGO ICT

"Onze netwerkarchitectuur steekt goed in elkaar."

Wat is jouw perspectief op het thuiswerken op dit moment?
"Waar wij als collega’s elkaar normaliter regelmatig op kantoor treffen, is dat nu anders en werk ik vanuit mijn huiskamer. Zelf werk ik met diverse collega’s van BVGO-ICT, maar ook met collega’s uit het land samen middels MS Teams."

Zie je een verandering in vragen vanuit de business in deze tijd?
"Onze netwerkarchitectuur steekt goed in elkaar. Dat is iets wat zich de afgelopen periode duidelijk heeft gemaakt. We hebben wel op bepaalde plekken wat versterking toegepast maar zien nu dat mede daardoor het netwerk stabiel is. En man, wat ben ik trots op mijn team, dat zich de eerste weken echt een slag in de rondte heeft gewerkt om de techniek op peil te krijgen en te houden, maar ook om alle mensen thuis te helpen en in versneld tempo MS Teams uit te rollen. Want dat is een goed en mooi hulpmiddel om op afstand samen te kunnen werken."

Welke uitdagingen heeft het grootschalig thuiswerken met zich mee gebracht?
"Niet alleen wij hadden de keuze gemaakt om vanuit huis te gaan werken, ook het merendeel van onze gebruikers ging thuiswerken. Dit heeft geresulteerd in een enorme groei op onze Direct Acces/VPN verbindingen (dit zijn de verbindingen waarop de laptops van VolkerWessels binnenkomen als ze niet op kantoor zijn) alsook een flinke stijging in de hoeveelheid telefoontjes naar onze Servicedesk. Veel van onze collega’s in het land hadden weinig tot geen ervaring met thuiswerken, waardoor het bieden van ondersteuning op dit vlak ons de eerste weken behoorlijk heeft beziggehouden. Ook het gebruik van MS Teams kreeg een enorme spinoff. Maar na enkele weken zijn de meesten gewend en zitten we weer op het punt ‘business-as-usual’."

Wat is jouw perspectief op de toekomst van digitalisatie en samenwerken post-Corona?
"Ik heb mij voorgenomen dat ik na deze ‘Corona-periode’ waar mogelijk ook meer op afstand ga doen. En ja, soms moet je gewoon ergens naar toe, omdat het nodig is om elkaar direct in de ogen te kunnen kijken, en dat is prima. Maar ik denk dat ook in veel gevallen een Teams vergadering prima volstaat. Bizar wat dat gaat opleveren aan reistijd die je anders kunt besteden en ook aan CO2 reducering. Zo kunnen we ook daar ons steentje bijdragen, en ik vermoed dat dit voor veel meer collega’s gaat gelden."

Een persoonlijke noot aan iedereen die buiten of binnen doorwerkt.
"Tot slot hoop ik dat iedereen gezond mag blijven, en waar dit niet lukt sterkte en hopelijk beterschap. Ik vind het mooi en bijzonder om te zien dat ongeacht je functie binnen VolkerWessels ieder op zijn/haar eigen manier hierin bijdraagt. Op de bouwlocaties, kantoor of elders. De één vol vertrouwen, de ander angstig. Help en let een beetje op elkaar en vooral op degenen die je even niet hoort. Samen zijn we ook hier tot grootse dingen instaat. #ookditisVolkerWessels"

Jeroen Cornelissen 2.jpg
Thuiswerkplek van Jeroen Cornelissen

Jeroen Cornelissen, directeur Infra ICT

"Digitalisatie maakt het werken mogelijk."

Wat is jouw perspectief op het thuiswerken op dit moment?
"Één dagje thuiswerken in je eentje lukt wel aan de eettafel. Dan heb je genoeg aan een laptopscherm en muis. Een paar weken lang thuiswerken, niet in je eentje maar met het hele gezin om je heen, dat is pas uitdagend.

Je mist een groot scherm om je werk goed te kunnen doen, de stoel waarop je zit is misschien niet geheel volgens de norm en dan is er continue geluid en afleiding van kinderen met thuisonderwijs en een partner die ook een thuiswerkplek op eist. Zelf ervaar ik dat het werk intensiever wordt. Tussen online-vergaderingen is er geen beweging. Slechts 1 klik en je zit in de volgende vergadering. En dan zit je nu ook nog veel meer in een scherm te staren omdat alle vergaderingen digitaal zijn.

Al dit soort zaken veroorzaakt nieuwe stress. Om dat voor onze mensen te verminderen hebben we op vaste tijden gezamenlijk verplichte pauzes ingepland. Daarbij de oproep om in die pauzes aandacht te hebben voor het gezin, beweging en wat frisse lucht. Om verbondenheid te houden hebben we alle teams gevraagd om zowel ’s-ochtends als aan het begin van de middag een korte check-in te doen. Even gedag zeggen mét beeld. Onze weekstart ‘op de zeepkist’ houden we ook gewoon met behulp van MS Teams; het is mooi te zien dat dit prima lukt met 80 mensen in één sessie. Met specifieke aandacht voor alle mensen individueel proberen we oplossingen te zoeken voor specifieke thuiswerkuitdagingen. Want iedereen ziet de muren op dit moment wel op zich afkomen kan ik mij voorstellen."

Zie je een verandering in vragen vanuit de business in deze tijd?
"Waar we natuurlijk ook mee zaten was; hoe kunnen we onze collega’s op de bouwprojecten extra ondersteunen. Wat hebben zij van ons (ICT) extra nodig? Door de projecten te bellen konden we in ieder geval die vraag beantwoorden en daaruit bleek dat op dit moment de vragen van kantoorwerkers niet afwijken van onze collega’s op de projecten. Digitalisatie in het primaire proces is al in gang gezet, maar moet nog een paar extra stappen maken voordat we volledig ‘robot’-gestuurd een wals of kraan op afstand bedienen. Alle maatregelen rond de 1,5 meter afstand op de bouwplaats zijn daarom nu nog keihard nodig. Maar Virtual of Augmented Reality, Digital-Twin in combinatie met IoT en robotisering gaat dit in de toekomst sterk veranderen ben ik van overtuigd."

Welke uitdagingen heeft het grootschalig thuiswerken met zich mee gebracht?
"Hoe bereik ik mijn mensen op afstand was een vraag die afgelopen weken ook veel is gesteld en waarmee veel is geëxperimenteerd. VolkerWessels is een decentraal bedrijf. Dat heeft zijn voordelen, maar geeft ook uitdagingen. De digitale middelen voor goede en moderne communicatie staan tot onze beschikking, ze zijn helaas niet allemaal binnen VolkerWessels op elkaar aangesloten en dat is jammer. Daardoor zijn bijvoorbeeld online trainingen van de ene divisie moeilijk te gebruiken door andere divisies en is het moeilijk om een belangrijk of mooi bericht te delen op alle verschillende intranetten. Dát is iets wat we samen nog moeten lossen. Samen met de andere IT bedrijven en Enterprise IT. Wat mij betreft lossen we dit op met respect voor de decentrale kracht en verantwoordelijkheden zorgen we vanuit IT dat we wel als één kunnen communiceren binnen VolkerWessels."

Wat is jouw perspectief op de toekomst van digitalisatie en samenwerken post-Corona?
"Verandert er veel in ons werken als Corona ‘voorbij’ is? Als ik eerlijk ben denk ik het niet. Binnen twee weken vallen we weer terug in onze oude patronen. Dit terwijl er weldegelijk voordelen zitten aan digitaal samenwerken. Denk aan;

  • Welke papieren processen kunnen we blijvend digitaal doen? Digitaal ondertekenen kunnen we immers al.
  • Als iedereen die het kan; hoeveel reistijd, reiskosten, vervuiling scheelt dan één dag in de week vanuit huis werken?
  • Als we dan in de kantoren ook nog gaan ‘flexen’, dan kunnen we wellicht kosten voor kantoorruimte verminderen?
  • Als iedereen gedurende dag voordat hij of zij naar een vergadering ‘afreist’ bedenkt of digitaal deelnemen ook kan, dan scheelt dat wederom veel kilometers en reistijd.
  • Vermijd de file, start vanuit huis, deel je dag anders in.
  • Kan digitaal op afstand werken bijdragen aan onze tenders? Draagt het bij aan MVI ?

Er zijn legio mogelijkheden. Maar dit vraagt wel om een visie, een strategie en een plan vergezeld met veel ambassadeurs die digitaal werken dragen. Vergelijkbaar met circuit Zandvoort. Ook dat kregen we onder stoom en kokend water klaar. Niet omdat het moest, maar omdat we het wilden. Aan VolkerWessels heeft het niet gelegen dat de Formule 1 niet doorgaat dit jaar."

Een persoonlijke noot aan iedereen die buiten of binnen doorwerkt.
"Deze periode is zwaar voor iedereen en elk type werk heeft zijn uitdagingen. Op de bouwplaats of in het onderhoudsbedrijf moet men door en fysiek contact of te dichtbij komen kan dan spannend zijn. Dat vinden ook onze mensen van ICT die op de locaties komen. Thuiswerken daarentegen is ook geen heilige graal, ga er maar aan staan op zestig vierkante meter met twee jonge kinderen en een partner. Ook dat leidt tot spanning of irritaties. In beide situaties zie je dat al onze collega’s oplossingen zoeken én vinden. Corona verbindt. Iedereen zet de schouders eronder, motiveert en complimenteert elkaar en dat geeft energie. Digitalisatie maakt het werken mogelijk, het is de menselijke kant die ervoor zorgt dat we positief door deze crisis komen. Houd vol, we zijn er helaas nog niet. Door de positieve punten te blijven zien en benoemen komen we er! #ookdatisVolkerWessels"