Zoeken

De verdere samenwerking van de IT-organisaties krijgt vorm

In juli van het afgelopen jaar informeerden we jullie dat de IT-organisaties van de Nederlandse divisies van VolkerWessels de handen ineen zouden gaan slaan. De afgelopen maanden is die samenwerking verder ingevuld. We gaan de basis IT onderdelen standaardiseren zodat de IT gebruikers en de bedrijven een efficiënte ondersteuning krijgen met bijvoorbeeld dataopslag in de cloud, een snel netwerk, directe toegang tot de relevant applicaties en de juiste beveiliging.

hand.jpg

Divisies kunnen daarmee dan invulling geven aan de onderdelen waarin we als VolkerWessels onderscheidend moeten zijn: de specifieke bedrijfsapplicaties en data. We leggen daarmee ook een goed fundament neer voor onze verdere digitalisering en samenwerking. Daarnaast geven we invulling aan de steeds groter wordende noodzaak voor veiligheid, compliance en het managen van risico’s in de IT.

Voor de basis IT Infrastructuur hebben we een standaard architectuur uitgewerkt waarmee we een flexibel, veilig en efficiënt fundament hebben voor de applicaties en de data van de bedrijven. Op 25 november heeft de IT Executive Board de 1.0 versie van die architectuur vastgesteld en goedkeuring gegeven voor een programma plan voor de invoering ervan. De standaard architectuur bestaat deels uit moderne technologie en deels uit de best practices die binnen één of meer divisies in gebruik zijn. Op die manier maken we optimaal gebruik van al de kennis die we al in huis hebben en leggen we een goed fundament onder de digitalisering van VolkerWessels.

Met de vernieuwde inrichting van de basis IT-infrastructuur leggen we een stevige en kosten-efficiënte standaard neer voor de onderdelen die voor iedereen gelijk kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik en de inrichting van een moderne Cloud, onze infrastructuur, het netwerk, de beveiliging, de IT-werkplek en de digitale identiteit.

In januari 2021 zal worden gestart met het programma plan voor de invoering van die standaard architectuur. Het programma zal worden uitgevoerd in een samenwerking tussen de IT-bedrijven, Enterprise IT en de werkmaatschappijen. Het programma plan wordt op dit moment verder uitgewerkt en afgestemd op de prioriteiten van de divisies en hun werkmaatschappijen.

Deze samenwerking en standaardisatie geeft de IT’ers een mooie kans om met de nieuwste technologie aan de slag te gaan en geeft VolkerWessels een moderne en flexibele IT-infrastructuur.

Namens de Raad van Bestuur

Jan van Rooijen