Zoeken

Collega Ruben aan het woord

Oplossen! Dat is de grote drijfveer van Ruben Rothuizen (32). Als Engineer wil hij graag bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. Met zijn innovaties maakt Ruben de wereld daarbij ook gelijk een stuk duurzamer. De waterspecialist van Visser & Smit Hanab geeft antwoord op vijf vragen.

visser en smit hanab 1.jpg

Wat doe je bij V&SH?

‘Ik richt me op technieken om water te onttrekken aan de ondergrond. Op dit moment kunnen we horizontaal boren op zevenhonderd meter diepte, waarbij we wateronttrekking combineren met aardwarmtewinning (Lage Temperatuur Aardwarmte). Uniek in Europa! Deze techniek is interessant voor bijvoorbeeld een aubergineteler in Zevenbergen waar we een eerste project uitvoeren. Hij gebruikt dit water van ongeveer dertig graden om een deel van zijn kascomplex te verwarmen. De aardwarmte wordt ook gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen. Heel duurzaam dus!’

Wat is het hoogtepunt geweest in jouw carrière tot nu toe? ‘

‘De eerste HDDW-projecten! HDDW (Horizontal Directional Drilled Wells) is de techniek die aan de basis ligt van wateronttrekking door middel van horizontale boringen. Ik heb die techniek meeontwikkeld, van eerste idee tot succesvolle pilot. Inmiddels zetten we HDDW in bij verschillende projecten en opdrachtgevers. Het is bijzonder om iets concreets neer te zetten dat echt meerwaarde heeft voor de klant én het bedrijf.’

Wat drijft je?

‘Ik vind het boeiend betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. Van niets iets maken, dat geeft mij energie! Ik ben een echte techneut die niets liever wil dan dingen oplossen. Daarbij heb ik een voorliefde voor water. De grootsheid ervan, de natuurkracht die we steeds beter leren bedwingen en gebruiken: ik vind het fascinerend.’

Wat is je ambitie?

‘Sinds kort ben ik af en toe projectleider. De komende jaren wil ik me verder ontwikkelen in het aansturen van teams bij de uitvoering van een opdracht. Dat betekent ook meer naar buiten toe treden en contact onderhouden met de klant. De wens van de klant vertalen in een oplossing.’

Is er ruimte om je te blijven ontwikkelen?

‘Zeker! Je hebt hier de mogelijkheid om mee te denken over innovatie. Binnen VolkerWessels is er daarnaast veel aandacht voor de eigen ontwikkeling door het interne opleidingsprogramma en het onderling delen van kennis en kunde.’