Zoeken

Collega Gert-Jan aan het woord

We zijn in gesprek met Gert-Jan van Duijn, Senior Werkvoorbereider bij IBB Kondor, één van de VolkerWessels ondernemingen van de divisie Bouw- en Vastgoedontwikkeling. We stelden Gert-Jan een aantal vragen..

Gertjan van Duijn - IBB Kondor (2).jpg

Op welk project ben jij het meest trots?

De transformatie van het 50KV station in Leiden, een pand met een monumentale status waar we loftwoningen in hebben gerealiseerd. De puzzel van de interne logistiek maakte dit project bijzonder, uitgangspunt van de voorbereiding was dat alles door de voordeur naar binnen moest kunnen, zonder het pand aan de buitenkant aan te tasten.

Waar kijk je naar uit als je naar je werk gaat?

De onderlinge sfeer met collega’s, de afwisseling tussen in de keet en op kantoor werken. Bij IBB is het flexibel. De flexibiliteit tussen de ene dag wat vroeger beginnen, de andere dag wat later omdat ik eerst de kinderen naar school wil brengen.

Wat heeft IBB Kondor voor jou betekend in je loopbaan?

Bij mijn vorige werkgever werkte we nog vrij traditioneel. Bij IBB zijn we meer bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van virtueel bouwen. Als je je daarin interesseert dan krijg je de kans om jezelf daarin ook te blijven ontwikkelen.  

Wat beteken jij voor IBB Kondor?

Naast mijn projectmatige rol in de werkvoorbereiding, ben ik ook betrokken bij het bedrijfsmatig verbeteren van zaken. Recentelijk heb ik samen met enkele collega’s het proces van de facturen in kaart gebracht en daarin hebben we verbeteringen kunnen aanbrengen.

Hoe beschrijf je de sfeer binnen IBB Kondor?

Open en toegankelijk, op kantoor zitten we met elkaar op de werkvloer. Collega’s komen uit diverse regio’s, die diversiteit maakt het leuk.

Met welke collega’s en bedrijven werk je vaak samen?

Met de zusterbedrijven van VolkerWessels: Bébouw Midreth en Kondor Wessels Amsterdam.  Intern bij IBB in de tijdlijn van het project varieert dat van acquisitie tot realisatie.

Duurzaamheid is een breed begrip. Hoe zie jij dit terug in je werk?

Bij IBB hebben we voor de projecten concrete doelstellingen op het gebied van duurzaamheid  afgesproken. Denk aan afvalscheiding, gecertificeerd hout en Ledverlichting. We leggen de lat voor duurzaamheid steeds hoger en proberen hier doorlopend in te verbeteren. Het is een bewustwordingsproces.

Hoe maak jij morgen mogelijk?

Binnen VolkerWessels is er een platform Samen Slimmer Bouwen. Als initiatief ontstaan om op het gebied van BIM, Lean en ketensamenwerking meer samen met zusterbedrijven op te trekken. Ik hou mij in dat verband vooral bezig met procesverbetering. Zo draag ik bij aan morgen mogelijk maken.