Zoeken

Blog Steven Woudenberg

Blog Steven Woudenberg, Manager Advanced Analitycs bij Asseth.Insight. Regelgeving omtrent privacy en persoonsgegevens is iets waar veel mensen de details niet van kennen en waar ze zich oncomfortabel bij kunnen voelen zodra het over hun eigen gegevens gaat. VolkerWessels is zich erg bewust van de regelgeving en doet haar uiterste best om goed om te gaan met de persoonsgegevens die ze in haar bezit heeft.

voor_na_auto (002).jpg

Dit zijn natuurlijk alle persoonsgegevens van de werknemers, onderaannemers, klanten, enzovoort. Persoonsgegevens beperken zich echter niet alleen tot dit soort gegevens, maar ook nummerborden van auto’s en afbeeldingen van mensen worden gerekend tot persoonsgegevens; hier moet ook verantwoord mee om worden gegaan.

Binnen Asset.Insight. voert de afdeling Wegbouwkunde bijvoorbeeld inspecties uit waarbij een voertuig veel foto’s maakt van de omgeving, waar dus ook mensen, auto’s en andere vervoersmiddelen op worden vastgelegd. Vanwege de AVG-wetgeving moeten we als VolkerWessels ook verantwoord met deze data omgaan en wordt er regelmatig van ons verlangd dat de opgeleverde data geen persoonsgegevens bevat. Daarom heeft het team Advanced Analytics van Asset.Insight. een blur-tool ontwikkeld, waarbij personen en voertuigen automatisch worden herkend op een foto en worden ‘geblurred’; deze delen van de foto worden dusdanig vervaagd dat het niet meer te achterhalen is wat er op het nummerbord van een auto staat of wie er op dat moment op de stoep liep. Dit lijkt erg op hoe Google Maps het doet; daar worden gezichten en nummerborden ook vervaagd, waar de blur-tool van Asset.Insight. net één stapje verder gaat en hele personen en hele voertuigen onherkenbaar maakt.

Samen met de VolkerWessels privacy task force worden er komende tijd stappen gezet om deze tool breder beschikbaar te maken binnen VolkerWessels en wordt er onderzocht of er uitbreidingen op de tool gewenst zijn.

Heb jij ook beeldmateriaal, foto’s of video’s, waar alle persoonsgegevens uit moeten worden verwijderd?

Mail je use case naar swoudenberg@assetinsight.nl en geef daarin aan of het gaat over foto of video materiaal en welke persoonsgegevens ‘geblurred’ moeten worden, zoals gezichten, personen, auto’s, enzovoort.