Zoeken

Asset Management

Het spoor en asfalt dat ons van A naar B brengt. De waterkeringen die Nederland droog houden. De panden waarin we wonen, werken en ontspannen. De asset management specialisten van VolkerWessels zorgen ervoor dat de wereld om ons heen veilig, betrouwbaar en goed onderhouden blijft. Van gebouwen, sporen en wegen tot bruggen, dijken, havens en vaarwegen. Door de ‘gezondheid’ van deze objecten te inspecteren, digitaal te meten en te monitoren is het mogelijk beginnende defecten eerder te zien en de levensduur van de assets te verlengen. Om de besluitvorming van asset management specialisten te faciliteren is het verkrijgen van toegesneden, actiegerichte inzichten noodzakelijk.

Asset.jpg

Altijd inzicht in de status van assets

Storingen voorkomen in plaats van verhelpen. Een optimale levensduur. Investeren op het beste moment. Het is alleen mogelijk met goed inzicht in de status en kwaliteit van assets. Met gebruik van doordachte, innovatieve methoden en technieken verzorgt VolkerWessels inspecties en monitoren wij assets. Ook kunnen wij voorspellen door middel van predictive modelling wanneer er gericht onderhoud ingepland dient te worden. Zo borgen wij de veiligheid van assets, besparen wij op beheerkosten en realiseren we operationele voordelen.

Asset Insight 2018 English version
Bekijk video